Medemblik Actueel.

Prachtige bloemstroken voor insecten in het Egboetswater Oostwoud

OOSTWOUD – Het Recreatieschap heeft dit voorjaar op drie terreinen van het Recreatieschap stroken grond ingezaaid met bloemzaden. De zaden zijn door Syngenta geschonken en het Recreatieschap heeft de terreinen beschikbaar gesteld. Dit jaar is het inzaaien gedaan als proef, om te zien of dit de populatie en diversiteit van insecten vergroot en bevordert.

Dat de proef goed gelukt is, laat de prachtige bloemenzee in het Egboetswater zien. De stroken in het Drachterveld en het Streekbos zijn helaas minder goed gelukt. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de grondsoort en het teveel aan andere zaden in de grond. Het Recreatieschap is wel blij met het resultaat en hoopt volgend jaar ook op andere terreinen van het Recreatieschap dezelfde bloemenpracht als in het Egboetswater te krijgen.

Dit project draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en een mooiere en kwalitatievere natuur in Westfriesland. Dit zijn doelen uit het in 2016 vastgestelde Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.

Reageren via facebook