Medemblik Actueel.

Bedrijven

Personeel TSN Thuiszorg West-Friesland over naar huidige aanbieders

Medemblik – De huishoudelijke hulp van het in financiële nood verkerende TSN Thuiszorg gaat over naar de huidige aanbieders in West-Friesland. Verwacht wordt dat dit tegen het huidige tarief kan. De gemeenten maken zich hard voor het doorlopen van de hulp in het huishouden. Daarbij streven zij de bestaande koppeltjes tussen hulpverlener en cliënten in stand te houden en daarmee ook de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van de hulpverleners. De zeven West-Friese gemeenten maken geen gebruik van het aanbod van Buurtzorg Nederland.

In West-Friesland maken bijna 3500 inwoners gebruik van hulp bij het huishouden. Ongeveer een derde van hen kreeg hulp bij het huishouden van thuiszorgorganisatie TSN. Dit bedrijf kwam eind vorig jaar in financiële nood en zal op korte termijn failliet gaan. Om de hulp aan de cliënten te kunnen blijven bieden, zijn de gemeenten op zoek gegaan naar een goed alternatief.

Na een marktverkenning hebben de West-Friese gemeenten deze week besloten om de hulp bij het huishouden onder te brengen bij de huidige zorgaanbieders. De gemeenten gaan niet in op het aanbod van stichting Buurtzorg. Belangrijkste struikelblok is dat Buurtzorg een transitievergoeding van 200.000 euro vraagt, die ook moet gelden voor de andere aanbieders. Dit betekent dat de gemeenten bijna 600.000 euro kwijt zijn voordat de hulp begonnen is. Daarbij heeft stichting Buurtzorg al laten weten vanaf 2017 een uurtarief te hanteren van € 23,44 in plaats van de huidige € 21,75. Dat tarief betekent dat er minder uren hulp verleend kunnen worden. Tot slot willen de West-Friese gemeenten niet te afhankelijk zijn van één grote marktpartij.

De West-Friese gemeenten staan voor continuïteit van zorg voor de cliënten. Zij streven daarbij de bestaande koppeltjes tussen hulpverlener en cliënten in stand te houden en daarmee de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van deze hulpverleners. Na de marktconsultatie verwachten de gemeenten dat dit mogelijk is door de hulp bij het huishouden onder te brengen bij de huidige zorgaanbieders, voor het huidige uurtarief voor hulp bij het huishouden.

TSN Thuiszorg garandeert deze zorg tot medio april. De komende twee maanden zoeken de West-Friese gemeenten naar een verdeling over de huidige aanbieders. Cliënten krijgen een brief thuis zodra bekend is wie de zorg overneemt.

Reageer op dit onderwerp

X