Medemblik Actueel.

Algemeen

Een Schoolplein14 voor de Idenburgschool Andijk

Andijk – De Idenburgschool is een ‘klein maar fijne’ basisschool in Andijk met zo’n 85 leerlingen. Het schoolplein is echter erg saai en daagt niet uit om te bewegen. Daarnaast is het plein hobbelig doordat er veel tegels scheef liggen en/of stuk zijn. Hoogste tijd om daar iets aan te doen! 

Door het realiseren van een Schoolplein14 willen wij de kinderen stimuleren om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd. De kinderen worden hierdoor fitter, leren met elkaar omgaan en groeien in hun ontwikkeling.

Maatschappelijk effect:
Veel kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld waar de hele dag beeldschermen lonken: televisie, computer, games, mobieltjes. Allemaal activiteiten die kinderen vragen om te zitten en binnen te blijven in plaats van te bewegen en buiten te spelen. De gevolgen blijven niet uit: kinderen lijden op grote schaal aan overgewicht, sociaal isolement en zijn minder fit. En eigenlijk is de oplossing heel simpel. Je moet kinderen weer leren om meer te bewegen, ook op school. Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation. 

‘In mijn tijd was buiten spelen iets heel normaals, daar dacht je niet over na. Tegenwoordig spelen kinderen meer met hun mobiel of zitten ze achter hun computer. Logisch, maar daardoor zie je steeds meer kinderen met overgewicht en andere problemen. En eigenlijk is de oplossing heel simpel. Je moet kinderen leren om meer te bewegen,  ook op school. Met een paar kleine aanpassingen kunnen we in heel Nederland schoolpleinen creëren waar kinderen meer worden uitgedaagd om samen te spelen en te sporten. Maar dat lukt alleen als we het samen doen. Als het aan mij ligt, maken we van elk schoolplein een Schoolplein14.”

– Johan Cruijff

Wat is Schoolplein 14?
Schoolplein14 heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Op dit moment zijn veel schoolpleinen van basisscholen saai en dagen niet uit om te bewegen. Met een paar kleine aanpassingen worden schoolpleinen gecreëerd waar leerlingen structureel meer worden uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein worden lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan. De school krijgt hier ook een spellenhandboek en een sportpakket bij.

Wat willen we met Schoolplein14 bereiken?
1. Een actieve leefstijl bij kinderen
2. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar
3. De verbinding tussen school en wijk versterken

Wat kost dit allemaal?:
Aanleg Schoolplein 14:                                                  €   8.000
Egaliseren en herbestraten van schoolplein:                 €   6.500
Totale kosten                                                                 € 14.500

Dit is een heel bedrag en eigenlijk niet op te brengen voor een kleine school als de Idenburg. We hebben daarom een aantal instanties aangeschreven en kunnen tot nu toe rekenen op de volgende bijdragen:

Johan Cruyff Foundation         €   6.000
Rabobank Coöperatiefonds     €   2.500
NLdoet/Oranjefonds                €      400
Totaal bijdragen                      €    8.900

Dat is al een heel mooi bedrag, maar we zijn er nog niet…  Voor het resterende bedrag van  € 5.600 zoeken we nog sponsors! U kunt ons daar bij helpen door de acties te ondersteunen die we samen met de kinderen de komende weken gaan organiseren en door mee te doen aan deze crowd funding actie.

Helpt u onze school om dit plein samen met de kinderen te realiseren?
Bij voorbaat hartelijke dank voor  uw hulp!

Reageren via facebook