Dorpsraad Onderdijk positief over woningbouw 2e eiland verlengde Knoe

ONDERDIJK – De leden van de Dorpsraad Onderdijk zijn enthousiast over de plannen om op het tweede eiland woningen te gaan bouwen in Onderdijk. Met de mogelijke komst van deze woningen zullen Onderdijkers eerder in Onderdijk blijven wonen. De Dorpsraad wijst wel op de kernvisie voor Onderdijk waarin woningbouw voor sociaal minder draagkrachtigen, starters en/of ouderen als pré wordt aangemerkt.

De Dorpsraad kan met de huidige plannen instemmen omdat deze volgens de Dorpsraad voldoet aan de zienswijze voor woningenbouw en aan de mogelijkheden voor de bovengenoemde doelgroepen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met bestaande woningbouw en geeft Onderdijk een uitstraling die prima past in het landelijk woongebied van Onderdijk.

Op de tekening de plannen voor de nieuwbouwwoningen.

Reageren via facebook