Hoogheemraadschap in gesprek met inwoners Medemblik over de toekomst van de IJsselmeerkust

MEDEMBLIK – In de week van 1 t/m 18 maart gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de inwoners van de gemeente Medemblik in gesprek over de toekomst van de IJsselmeerkust. Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Dat heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers en recreanten.

Via de website www.noord-holland.nl/kustweken kunt u zich aanmelden voor verschillende sessies om mee te praten en denken over de toekomst van de IJsselmeerkust. Deelnemende organisaties zijn het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, Gemeente Medemblik en het PWN en is bedoeld voor de inwoners van de gemeente Medemblik, ondernemers en recreanten.

Reageren via facebook

1 thought on “Hoogheemraadschap in gesprek met inwoners Medemblik over de toekomst van de IJsselmeerkust

Comments are closed.