Werkgroep Red de Wieringermeer: “B&W misleidt burgers en raad”

MIDDENMEER – Het college van B&W van Hollands Kroon misleidt haar burgers, de raad en de provincie, zo concludeert de werkgroep Red de Wieringermeer in het 2e nummer van haar nieuwsbrief ‘Red de Wieringermeerbode’.

Het betreft de bewering van het college dat de nooddieselaggregaten van Microsoft op Het Venster niet onder bepaalde milieuregels (IPCC) zouden vallen, “omdat het een installatie is, die niet dient om warmte te genereren, maar om stroom op te wekken”. Dit is voor de gemeente van belang. Als de aggregaten wel onder deze regels vallen dan is de kans groot dat niet de gemeente maar de provincie de Omgevingsvergunning van Microsoft moet beoordelen.

De bewering van B&W staat in haar antwoord  op zienswijzen over de Omgevingsvergunning van Microsoft voor haar datacenter op Het Venster, dat zij 5 januari heeft gepubliceerd.

Deze bewering staat volgens de werkgroep haaks op de definitie van een aggregaat in het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer, dat hier van toepassing is.

Daarin staat: “een stookinstallatie is een  technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd teneinde de aldus  opgewekte warmte te gebruiken. In het geval van een aggregaat dus de verbranding van diesel, biodiesel of  GTL om stroom op te wekken”.  Hier staat dus letterlijk in de wet dat een dieselaggregaat dat stroom opwekt, zoals bij Microsoft, per definitie onder de milieuregels voor een stookinstallatie valt.    

De werkgroep valt erover dat het college van B&W in haar reactie op de zienswijzen op de Omgevingsvergunning is ‘vergeten’ het 2e deel van dit wetsartikel te op te nemen. B&W heeft alleen het 1e deel opgenomen, om die te benutten voor haar standpunt dat een dieselaggregaat geen warmte , maar stroom opwekt en dan niet onder de milieuregels zou vallen.

De werkgroep vindt dat B&W de burgers, raad en gemeente in feite misleidt, door een deel van deze uiterst relevante tekst in de wet weg te laten.   De werkgroep overweegt dan ook om tegen de reactie van B&W beroep aan te tekenen.

U kunt hier de Wieringermeerbode downloaden.

Reageren via facebook