Schriftelijke vragen PWF en HvM over ernstig milieuvervuilende stoffen Agriport

MEDEMBLIK – Naar aanleiding van ons bericht over het toestaan dat de Grondstoffenbank op Agriport tot 4x meer vervuilde grond mag gaan worden gestort heeft Progressief Westfriesland samen met Hart voor Medemblik schriftelijke vragen gesteld aan het college van Medemblik.

In de brief schrijven beide partijen:

Vraag 1: Bent u bekend met het bestaan van grondstoffenbankagriport en sinds wanneer?
Vraag 2: Zo ja, door wie bent u hierover geïnformeerd?
Vraag 3: Zo nee, bent u van mening dat de gemeente Medemblik hiervan wel op de hoogte had moeten zijn?
Vraag 4: Wat vindt u van het feit dat de gemeente Hollands Kroon hiervoor een vergunning mag afgeven, terwijl de vergunningen voor Afvalzorg, HVC etc. Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied Worden afgegeven?
Vraag 5: Wie is in dit geval de controlerende instantie?
Vraag 6: Speelt de Omgevingsdienst NHN hier geen rol in?
Vraag 7: Welke acties gaat u hierin ondernemen?
Vraag 8: Bent u, met ons, van mening dat de gemeente Hollands Kroon, de ODNZKG, de ODNHN en GS volledige openheid van zaken dienen te geven over alle milieuvervuilende zaken die in de directe omgeving van onze gemeente plaatsvinden?

Reageren via facebook