Toenemende onrust onder inwoners Noord-Holland Noord door coronacrisis

MEDEMBLIK – Eén op de drie inwoners uit Noord-Holland Noord voelt zich onrustig door de coronacrisis. Eén op de zes inwoners voelt zich eenzaam of depressief. Dat blijkt uit een onderzoek naar de beleving van de coronacrisis in de regio. In november deed GGD Hollands Noorden voor de derde keer een dergelijk onderzoek. Ruim zesentwintighonderd inwoners van 16 jaar en ouder deden mee aan het online onderzoek. Een opvallende constatering is ook dat maar weinig mensen meer saamhorigheid in de samenleving ervaren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat inwoners zich meer zorgen over de effecten van coronavirus maken dan in juni, toen een vergelijkbaar onderzoek werd gehouden. In april was de zorg evenwel nog iets hoger dan de in november gemeten uitkomst. Bijna tachtig procent van de bevolking maakt zich zorgen over de economie en zeventig procent over de omvang van de uitbraak. De helft van de respondenten is ongerust om de gezondheid van familie of vrienden. Zorg om de eigen gezondheid speelt bij bijna dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek. Het opvolgen van de maatregelen lukt de meeste inwoners. De bereidheid is sinds juni toegenomen. Meer dan de helft vindt dat de Nederlandse bevolking zich onvoldoende aan de maatregelen houdt.

Uit het onderzoek van de GGD blijkt ook dat ruim zeventig procent van de deelnemers vertrouwen heeft in de overheid als het gaat om de maatregelen die worden genomen de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Dat is iets lager dan in eerdere peilingen van de GGD. Ruim veertig procent van de respondenten gebruikt de CoronaMelder-app. Van deze groep zegt bijna zestig procent in quarantaine te gaan als dat nodig blijkt. Een relatief grote groep (46 procent) is niet van plan de app te downloaden.

Ten opzichte van de meting in juni zijn meer mensen bereid zich te laten testen bij klachten. Uit het belevingsonderzoek blijkt dat dertien procent van de inwoners uit onze regio niet bereid is zich te laten vaccineren. In juni lag dit percentage hoger: 23 procent.

Klik hier om het onderzoek te lezen.

Reageren via facebook