‘Centrum voor Water’ Andijk valt in het water

ANDIJK – Het voormalige Poldermuseum in Andijk, eigendom van de Stichting Oud Andijk, had in 2016 plannen gemaakt om het museum om te gaan bouwen naar  een Centrum voor Water.. Dit na het vertrek van de vaste huurder, het Saet en Cruyt Museum. De plannen waren mooi en de gemeenteraad van Medemblik stelde zelfs geld beschikbaar om de plannen uit te voeren.

In 2018 werd er een bidboek opgesteld en zijn er plannen gemaakt voor de inrichting, de verbouwing en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de plannen zeker haalbaar waren en dat de schatting van het aantal bezoekers en inkomsten zeker realistisch was.

In 2018 werd door de gemeenteraad het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld en kon de Stichting Oud Andijk in 2019 jaarlijks rekenen op een structurele hoeveelheid subsidie, maar zowel in 2019 als in 2020 heeft de Stichting Oud Andijk hier geen gebruik van gemaakt, en ondanks alle inspanningen vanuit de gemeente en de Stichting richting het Hoogheemraadschap, PWN, Rijkswaterstaat en de provincie voor eveneens een financiële bijdrage weigerden deze instellingen subsidies te geven waardoor de exploitatiebegroting niet rond was te krijgen. Daarom heeft het bestuur van Oud Andijk na 3 jaar proberen de plannen voor ‘Centrum voor Water’ op te geven.

Het college van Medemblik laat in een eerste reactie weten dat zij het jammer vindt dat het niet is gelukt om het monumentale gebouw te behouden voor het publiek, maar dat het een beslissing is van de stichting die zelf heeft besloten de lasten ervan niet langer te willen dragen.

Het pand komt binnenkort in de verkoop en de stichting zelf zal haar activiteiten vanuit het Dijkmagazijn dat naast het pand is gevestigd voortzetten.

Reageren via facebook