9.1 C
Medemblik
26 februari 2021 16:52
Medemblik Actueel.

De Woonschakel stopt onderhandelingen over aankoop Verzorgingshuis Almere Opperdoes

OPPERDOES – Het verzorginghuis Almere in Opperdoes staat in de verkoop, eigenaar Habion/DTZ Zadelhoff en huurder Omring heeft in 2015 het pand al te koop gezet waarna De Woonschakel in april 2015 een eerste bod heeft uitgebracht.

Directeur Albert Gieling van de Woonschakel vertelt aan Medemblik Actueel: “Op dat moment was sprake van een gespannen relatie tussen eigenaar en huurder. Uitgangspunt voor De Woonschakel was overname van de bestaande huurovereenkomsten met Omring en bewoners. Helaas heeft dit niet geleid tot prijsovereenstemming tussen partijen. Er bleef een gat van € 550.000 over tussen de prijs die De Woonschakel bood en die de eigenaar wilde hebben

Huurcontract niet verlengen

In oktober 2019 is een nieuw contact ontstaan tussen eigenaar Habion/adviseur CBRE over dit onroerend goed. Op dat moment was bekend dat Omring de huurovereenkomst van het verzorgingshuis niet wilde verlengen en per juni 2021 zal vertrekken. De Woonschakel heeft nogmaals aangegeven interesse te hebben in de verwerving van de locatie. Het lokale belang, het tekort aan woningen en de mogelijkheden die de corporatie zag op deze locatie gaven hier aanleiding toe. In maart 2020 werden alle datagegevens namens de eigenaar beschikbaar gesteld aan De Woonschakel om te komen tot een bieding.

Op 8 mei 2020 heeft De Woonschakel een bod uitgebracht op het onroerend goed. Naast het aankoopbedrag was de corporatie bereid om € 2,8 mln. extra te investeren in de omvorming van 30 verzorgingseenheden naar 17 appartementen plus gedeeltelijke sloop die de mogelijkheid geeft om 10 nieuwbouwwoningen te realiseren. De plannen hiervoor zijn bij het bod aan de eigenaar bekend gemaakt. Op de totale investering was de corporatie bereid een verlies te accepteren van € 2,4 mln. Een hoger verliessaldo is voor De Woonschakel niet acceptabel omdat deze niet meer maatschappelijk uitlegbaar is en huurders bij de corporatie anders hiervoor extra zouden moeten worden belast,” aldus Gieling

Verschil van 1.3 miljoen euro

Tussen partijen bleef helaas een onoverbrugbaar verschil van € 1,3 mln. bestaan tussen vraag en aanbod. Op 5 juni 2020 zijn de onderhandelingen daarom beëindigd.

Gieling over het afketsen van de onderhandelingen: “De Woonschakel De Woonschakel betreurt het dat geen overeenstemming over de aankoop van verzorgingshuis Almere en aanleunwoningen kon worden bereikt met onze collega corporatie. Behoud van dit onroerend goed voor de sociale huur met diversiteit in verhuur van (senioren)appartementen en woningen in de kern van Opperdoes was gewenst. Naar onze opvatting heeft de corporatie er alles aan gedaan om dit te bewerkstelligen. Echter, dat kan niet tegen elke prijs. Een bieding en verliesgevende investering moet wel uitlegbaar blijven aan de samenleving en onze huurders

Tot slot

Na beëindiging van het verkooptraject zijn in juni/juli zowel huurder Omring als de gemeente op de hoogte gesteld van de beëindiging van de onderhandelingen. Aan de gemeente is hierbij op 7 juli 2020 inzicht gegeven in de prijsvorming en de beoogde herontwikkeling van de locatie die De Woonschakel voor ogen had.

Reageren via facebook