8 C
Medemblik
1 december 2020 09:15
Medemblik Actueel.

Photo by Wolfgang Hasselmann on Unsplash

Boeren tegen ganzenplan Noord-Holland

MEDEMBLIK – De boeren zijn tegen de plannen die de provincie Noord-Holland heeft gepresenteerd in het conceptplan ‘Ganzen Noord-Holland 2020-2026. De boerenorganisaties als LTO Noord, dringen er bij de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) er op aan om met een grote koerswijziging te komen.

In een brief aan de provincie schrijven het LTO, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, agrarisch collectieven, Boeren in Actie Noord-Holland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond dat er een grote koerswijziging nodig is om de vicieuze cirkel van het huidige ganzenbeleid te doorbreken, schrijft Nieuwe Oogst.

Lees ook: Bloemkooloogst deels verloren door ganzenpoep

Volgens LTO Noord woordvoerder Nico Verduin moeten er werkbare regels komen voor het beheer en de schadebestrijding van ganzen, willen de partijen dat Noord-Holland net zolang de winterrust opschort tot de ganzenpopulatie is teruggebracht naar de streefstanden van 2005.

Lees ook: CDA en VVD roepen provincie op om ganzenoverlast daadkrachtig te bestrijden

Bij veel organisaties is het vertrouwen in het provinciaal faunabeleid tot onder het nulpunt gedaald, vooral omdat Noord-Holland van plan is het eigen risico bij ganzenschade verder te verhogen naar 20%, waarmee de provincie de schade die de ganzen veroorzaken bij de boeren wordt neergelegd, schade mede veroorzaakt door het slechte natuurbeleid van de provincie Noord-Holland.

Reageren via facebook