Bewoners Oostelijk stadsdeel Medemblik zijn klaar met de verkeerschaos

MEDEMBLIK – Het is niet van vandaag of van dit jaar, maar al jaren klagen de bewoners van het Oostelijk stadsdeel in Medemblik over de parkeer- en verkeerschaos in het stadsdeel. Het aantal parkeerplaatsen is al schaars maar nu de toeristenstroom weer opgang aan het komen is worden de auto’s daar volop geparkeerd.

De gemeente Medemblik is al druk bezig met het realiseren van extra parkeerplaatsen buiten de dijk, maar dat heeft tijd nodig om te realiseren. Maar ook in het stadsdeel zelf is de gemeente op zoek gegaan naar mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te realiseren.

Siem Zeilemaker (PWF) en Tjeu Berlijn(HVM) maken zich zorgen over dit gedeelte van de kern Medemblik en stellen daarom schriftelijke vragen aan het college.

 1. Is het college bekend met de parkeerdruk in het Oostelijk stadsdeel?
 2. Uit de beantwoording van DOC-19-178725 van 26-08-2019 blijkt dat ‘Bedrijven rond het Gedempt Achterom zijn druk bezig om in overleg met de gemeente een ondergrondse container voor bedrijfsafval te realiseren. Het contract met een afvalverwerker is getekend. De bovengrondse containers zijn op die locatie dan niet meer nodig.’ Vanaf wanneer zijn de parkeerplaatsen weer beschikbaar voor auto’s?
 3. Wat zijn de mogelijkheden om ondernemers en personeelsleden te bewegen hun auto’s ver(der) van de binnenstad van Medemblik te parkeren, evenals bezoekers van horeca, zodat bewoners dichter in de buurt van hun woning kunnen parkeren?
 4. U heeft in de Tuinstraat een boom verwijderd met als doel parkeerplaatsen te realiseren. Gebeurt dit nog of komt er een (mooie) boom terug?
 5. Welke mogelijkheden ziet het college om de stoep op foto hieronder weg te halen en hier extra parkeerplekken te creëren? Zo nee, waarom niet?
 6. Welke mogelijkheden ziet het college om op locatie foto (hieronder) aan te passen om hier tijdelijk extra parkeerplekken te creëren? Zo nee, waarom niet?
 7. Kan de gemeente in gesprek met HVC over het rijgedrag van de vuilniswagens?
 8. Kan de gemeente in gesprek met de postbezorgers over het rijgedrag in gemeente Medemblik?
 9. Hoe ver bent u met de invoering van parkeervergunningen voor alle auto’s van bewoners van het oostelijk stadsdeel?
 10. Kan het parkeervergunning systeem in het Oostelijk stadsdeel versneld worden ingevoerd?
 11. Wat kunt u doen om het hardrijden in de binnenstad (en uiteraard ook op andere plaatsen) te voorkomen/controleren/verminderen/bestrijden.
 12. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de binnenstadbewoners teneinde te komen tot een voor iedereen werkbare en acceptabele oplossing?

Reageren via facebook