Nog dit jaar groot onderhoud aan de Medemblikkerweg, ook twee nieuwe bruggen

MEDEMBLIK/WIERINGERWERF – De Medemblikkerweg is voor velen een beruchte weg geworden, tussen 2014 en 2019 zijn er 80 ongevallen geweest waarbij 123 personen waren betrokken, vielen er 23 gewonden en 2 doden (2020 is niet meegerekend omdat het jaar nog niet voorbij is.)

Genoeg reden om het groot onderhoud dat voor 2021 was gepland naar voren te halen en nog dit jaar te laten uitvoeren om de weg weer aan de wettelijke eisen te laten voldoen.

Al in 2018 heeft de provincie samen met Veilig Verkeer Nederland gekeken naar de staat van de weg, dit leidde tot het volgende overzicht van plaatsen waar de verkeersveiligheid in het geding was en is:

De provincie Noord-Holland laat meerdere malen per week een schouwkantonnier de provinciale wegen schouwen om ongewenste situaties te signaleren en indien nodig hier maatregelen op te treffen. Uit schouwrapporten blijkt dat de N240 grotendeels nog wel voldoet aan de minimale eis.

Vervanging bruggen

Het hele traject vanaf de A7 bij Wieringerwerf tot aan Medemblik zal op de schop gaan en ook de twee bruggen bij Medemblik zullen worden vervangen. Verder zal al het asfalt worden vervangen en bermverharding worden aangebracht en krijgen kruispunten meer herkenbaarheid door oriëntatieverlichting aan te brengen en het aanbrengen van rammelstroken in het asfalt.

Reageren via facebook