Geen 1500, geen 2000 ook geen 3000 maar 5000 opvangplaatsen voor arbeidsmigranten

MEDEMBLIK – De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) heeft een plan bedacht voor de huisvesting van Arbeidsmigranten (flexwerkers). Het gaat om de groep mensen die tijdelijk werken en verblijven in Westfriesland. Het gaat dus uitdrukkelijk niet over immigranten (mensen die zich hier vestigen). Deze groep is nu aangewezen op de zgn. Polenpensions, particuliere huur in woonhuizen of hotels. De totale behoefte in Westfriesland is (volgens onderzoek van het ontwikkelingsbedrijf) bijna 10.000 bedden. Plaatsen die nu dus voor een groot gedeelte worden ingenomen op de lokale woningmarkt en hiermee de jonge Westfriese huizenzoeker verdringt. Daarnaast zijn de omstandigheden voor de arbeiders zelf soms slecht en duur.

Het plan van de WBG wordt het einde van de maand aangeboden aan de 7 Westfriese gemeentes en geeft een aanbeveling hoe dit probleem te tackelen. De gedachte hierin is een grootschalige (1500 – 2000 bedden) duurzame oplossing waarin elk mens een eigen slaapkamer heeft, veel groen maar vooral ook voorzieningen, zoals sport, eigen supermarkt, etc.

Het gevolg zal zijn dat er woningen vrij komen voor bewoning welke nu voor verblijf worden gebruikt. Tevens verbetert het onderkomen voor de werkers en verdwijnt de overlast die sommige wijken ervaren.

Eerder was dit plan bekend onder Centerparcs voor arbeidsmigranten, maar zoals ik heb uitgelegd gisteren is de naam (omdat hier een merknaam in zit) gewijzigd naar

Groenwijk – duurzaam wonen flexwerkers. De wijk wordt, in tegenstelling tot veel eerdere projecten, bewust buiten de kernen gehouden, in het buiten gebied, nabij A7 of Westfrisiaweg. Kent een receptie, een nachtregistratie en heeft voldoende faciliteiten zodat bewoners zich niet vervelen. Bij bezoek aan een soortgelijke oplossing in Zeewolde is tevens gebleken dat de overlast fors is afgenomen vanaf de start van het park.

Voor elke 2 bedden op dat park is 1 bed in de woonwijken vrij gekomen voor de lokale bevolking! Een soortgelijke aanbeveling zit ook in het WBG plan.

Als laatste wordt elke bewoner in het WBG plan vanaf dag 1 geregistreerd. Het wordt dus veelk duidelijker wie er verblijven en er wordt belasting betaald.

Dit WBG plan loopt paralel aan de aanvraag op de Graanmarkt 3.

De Graanmarkt 3 loopt op tegen weerstand van het WFO terrein. Volgens zeggen van het bestuur is 99% van de daar gevestigde bedrijven tegen de omzetting naar verblijven hier op het industrie terrein. De OFM (Ondernemers Federatie Medemblik) wijst hierbij op de zware industrie categorie 4.1 en vreest dat van hogerhand de categorie zal moeten worden verlaagd wanneer hier mensen verblijven. Dit kan betekenen dat bedrijven gedwomgen worden te verhuizen.

Daarnaast maken de ondernemers zich zorgen over het gebrek aan stoepen, verlichting, parkeerruimte en verkeersmaatregelen op het terrein zelf. Veel flexwerkers komen laat thuis ’s nachts, er is geen vertier of ontspanning in het pand zelf. De ervaring is dat de mensen gaan zwerven door de buurt. Dit is op een industrieterrein levensgevaarlijk.

In de discussie gisteren werd verwezen naar de Tomatenmarkt. Hier is een combinatie van wonen en werken. Dit houdt gelijk in dat de industrie categorie (mogelijkheden voor omliggende bedrijven) aanzienlijk lager liggen dan op andere lokaties. Er is ook meer ruimte, meer laagbouw, stoepen en verlichting. Bij het ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen kan er van te voren rekening worden gehouden met verblijf voor flexwerkers, maar dat is dan wel van te voren duidelijk bij de uitgifte. Bedrijven kunnen hier dan dus rekening mee houden.

Al met al biedt het plan straks verschillende voordelen:

  • Minder groei of afname van verblijven in de dorpskernen
  • Minder verblijven van flexwerkers in woonhuizen
  • Woonhuizen komen weer vrij voor bewoning
  • Minder overlast voor handhaving
  • Iedere bewoner  is geregistreerd (belastingplichtig)
  • 1 of 2 oplssingen voor het probleem ipv 40 kleine oplossingen
  • Een verblijf goedgekeurd door verschillende belangengroepen, waaronder de grote uitzendbureaus, de bedrijvigheid, de FNV en Intermaris