Medemblik Actueel.

College wil gefaseerde verbouwing De Muiter Medemblik

MEDEMBLIK – De huidige opzet van MFC De Muiter in Medemblik voldoet na 13 jaar niet meer aan de wensen van de gebruikers en de eisen van deze tijd. De gemeente Medemblik heeft een toekomstperspectief laten maken waarbij ook direct De Dijk bij is betrokken als gebruiker van De Muiter.

De Muiter biedt plaats aan een groot aantal gebruikers zoals:

  • Optisport Medemblik als huurder en exploitant van het pand
  • Optisport Healthclub als sportschool
  • Scholengemeenschap De Dijk
  • De Bibliotheek
  • Jongerencentrum Missing
  • Kinderopvang Smallsteps
  • Fysiotherapiepraktijk Medemblik
  • Stichting Het Bon-theater
  • Huurders van de sporthal, de Moskee en de Tennisvereniging

Diverse huurders van De Muiter hebben aangegeven andere behoeftes te hebben en daar wil de gemeente nu op gaan inspringen. Zo heeft De Dijk laten weten een toekomstbestendige school te willen zijn met onder meer een HAVO-top. Wil de bibliotheek door den bezuinigingsopgave een kleinere huisvesting waar juist Kinderopvang Smallsteps meer ruimte wil hebben.

De Fysiotherapiepraktijk van Hans van Woerkom gaat De Muiter verlaten en laat elders een nieuw onderkomen bouwen. En Het Bon-theater wil juist een foyer voor har theaterbezoekers.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de gemeente: ,,Gezien maatschappelijke en demografische ontwikkelingen is een investering in een voorziening als De Muiter op termijn wenselijk, zodat een flexibel en daarmee toekomstbestendig pand ontstaat. Een verbouwing van De Muiter draagt bij aan de doelstellingen van de gemeente zowel op het gebied van het sociaal domein als doelstellingen voor verduurzaming. Daarnaast vervult de kern Medemblik een centrumfunctie zodat De Muiter ook een voorziening is voor inwoners van omliggende kleinere kernen. De Dijk vervult een belangrijke en verbindende rol in het maatschappelijk speelveld, deze rol wordt steeds groter. De school bevordert sport en cultuur, werkt samen met diverse organisaties binnen het jeugdbeleid en biedt een plek voor anderstaligen en kinderen van speciaal onderwijs. De school heeft concurrentie van andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Dit alles vraagt om een gebouw dat toekomstbestendig is.

Drie varianten

De gemeente Medemblik in totaal 3 varianten laten uitwerken als mogelijke opties voor De Muiter. In variant A is er maar weinig draagvlak bij alle partijen, wordt Missing 50 m² kleiner, het budget overschreden en is er geen volwaardige horeca aanwezig en wordt ook de theatervloer kleiner.

Variant A

In variant B. gaat De Muiter op de schop en wordt getransformeerd in een toekomstbestendige MFA die door de herinrichting voor meer doeleinden gebruikt kan worden en voor grotere groepen tegelijk kan worden ingezet. Het rapport spreekt over een ‘Stadskantine’ voor alle inwoners van Medemblik waar niet alleen jongeren maar ook een veelheid aan doelgroepen hun onderdak gaan vinden.

Om variant B. te realiseren is een investering van € 580.000,- exclusief BTW nodig. De verbouwing van De Dijk wordt door De Dijk zelf betaald.

Variant B

Variant C. is de variant die de voorkeur van het college heeft. In de brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,In Variant C is sprake van een fasering van de verbouwing van De Muiter, zodat deze ontwikkelingen afgewacht kunnen worden. Ze hebben geen invloed op de verbouwing ten behoeve van de bibliotheek, wel op de verbouwing van als oplossing voor het vraagstuk van De Dijk en verbetering MFA De Muiter. Het afwachten van deze ontwikkelingen maakt dat een besluit over dit gedeelte van de verbouwing wordt uitgesteld.

Er zijn wel ontwikkelingen die de verbouwingsplannen nog kunnen beïnvloeden.  Zo loopt het contract met de huidige exploitant in 2021 af. De huidige exploitant is naast beheerder ook huurder van een deel van de ruimte.

Maar ook de ontwikkelingen bij De Dijk kunnen van invloed zijn. In 2020 gaat duidelijk worden of SG De Dijk een Havo-top gaat krijgen, dit is dan van invloed op de ruimtebehoefte van de school.

Variant C

Daar waar het college een voorkeur heeft voor variant C heeft de directie van De Dijk een voorkeur voor variant B. Optisport is geen voorstander van variant A. vanwege de lange gangen en het delen van de voordeur met Missing.  Het bestuur van Missing gaat het liefst voor variant A. maar geeft ook aan dat eigenlijk A en B geen voorkeur verdienen, zorgen over geluidsoverlast en de gedeelte entree zijn hier debet aan.

De gemeenteraad gaat binnenkort de plannen bespreken en een beslissing nemen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook