Aantal dakloze Westfriese jongeren verdrievoudigd

WESTFRIESLAND – Het aantal jongeren zonder een dak boven hun hoofd is de afgelopen jaren verdrievoudigd. Deze jongeren vinden vaak opvang in Hoorn waar meerdere opvanglocaties zijn voor daklozen. 

Monique van Lunsen zegt tegen het NHD: ,,Eigenlijk zou hier een grote opvang specifiek voor jongeren moeten komen.’’ Dankzij een convenant tussen de zeven gemeenten en de woningcorporaties in Westfriesland zijn er alleen al in 2019 honderd extra sociale huurwoningen voor de groep daklozen die doorstromen naar een normaal huis gerealiseerd.

,,Deze mensen moeten hiervoor wel gereed zijn, wat betekent dat hun schulden- en verslavingsproblemen grotendeels beteugeld moeten zijn en dat ze akkoord moeten gaan met ambulante begeleiding. Er zijn dit jaar op deze manier al veertig mensen doorgestroomd. We hebben nog zestig woningen beschikbaar. Deze mensen betalen de huur zelf met hulp van huurtoeslag,” zegt Monique van Lunsen in een gesprek met het NHD.

Grote zorgen bij de hulpverleners

De grote stijging van het aantal jonge daklozen baart ook bij de hulpverleners grote zorgen, op 1 november start er in Hoorn een nieuw opvangproject voor jongeren van 17 tot 23 jaar waar vooral jongeren met zware problemen terecht kunnen en niet bij de oudere daklozen kunnen worden ondergebracht. Het project start met 5 plaatsen maar volgens van Lunsen is dit al tekort en moet er eigenlijk een veel grotere opvang voor jongeren komen

[signoff]