Pensioendiscussie extra belangrijk voor Medemblik

MEDEMBLIK – Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aandeel 65 plussers in Medemblik in de afgelopen 8 jaar verdubbeld. Naar schatting wonen er op dit moment meer dan 9.000 inwoners met een leeftijd ouder dan 65. Dat zorgt ervoor dat de huidige pensioendiscussie op de voet gevolgd wordt in onze regio.

Gevolgen pensioenhervorming voor Medemblik

Het kabinet wil op korte termijn een aantal wijzigingen doorvoeren in de pensioenwet. Wijzigingen die vele Nederlanders financieel zullen treffen. Hieronder de belangrijkste onderhandelpunten en hun mogelijke gevolgen:

  1. Het verhogen van de AOW leeftijd: Op dit moment is de AOW leeftijd gebonden aan de levensverwachting, wat betekent dat deze langzaam meestijgt. De stijging die nu echter gehanteerd wordt gaat onevenredig hard. Daar waar de levensverwachting jaarlijks met een aantal weken groeit. Stijgt de AOW gerechtigde leeftijd in een paar jaar met maanden. Dit is nodig om het stelsel betaalbaar te houden, maar de sociale partners zetten grote vraagtekens bij de snelheid van de stijging.
    Op deze site kunt u uw AOW leeftijd berekenen
  2. Afschaffen van de doorsneepremie: Werkgevers houden nu maandelijks een pensioenpremie in op de lonen van hun werkgevers. Hierbij wordt ongeacht de leeftijd bij alle deelnemers hetzelfde percentage ingehouden. Het probleem is echter dat jongere werknemers naar rato minder krijgen voor dezelfde inleg als oudere werknemers. De oudere werknemer zal immers sneller de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en er eerder van kunnen genieten. De overheid wil daarom een eerlijker syteem, zodat jong en ouder beide de kans hebben een goed pensioen op te bouwen.
  3. ZZP verplicht pensioen of niet?: Een zelfstandige is gewend alles zelf te regelen, zo ook het pensioen. Nu blijkt echter dat teveel ZZPers te laat of te weinig pensioen opbouwen. Het kabinet is voornemens om hen dus ook te verplichten om een pensioen af te laten sluiten. Zelfs wanneer de ZZPers daar zelf niet op zitten te wachten. Het zal hun kosten fors verhogen. Lees hier meer over ZZP pensioen.

De huidige situatie in pensioenland

Van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland staat er maar 1 fonds goed voor. BPFbouw het fonds van de bouwsector heeft al jaren een dekkingsgraad van rond de 110% en op dit moment zelfs 115%. Een veilige marge aangezien de Nederlandse Bank een dekkingsgraad van 104% wil zien. Dit fonds heeft hierdoor zelfs de pensioenen licht kunnen verhogen, maar helaas is dit wel een uitzondering.

Andere grote fondsen zoals PFZW, ABP, PME en PMT zitten onder de grens en lopen daardoor het risico te moeten korten. De regel is namelijk dat wanneer fondsen 5 jaar lang onder de minimale dekkingsgraad van ongeveer 104,5% zitten. Ze dit moeten rechttrekken door te korten op de uitkeringen. Ook in Medemblik zal dit gevoeld worden.

[signoff]

Reageren via facebook