Nieuwstraat 45 Medemblik – een monumentale woon-winkelhuis

MEDEMBLIK – Woon-winkelhuis, in de kern vermoedelijk 18de-eeuws en in de 19de eeuw voorzien van een lijstgevel, kreeg het pand rond 1900 een in neomaniëristische stijl uitgevoerde winkelpui. In 1946 en in 1966 is het pand gerestaureerd en verbouwd waarbij de voorgevel deels vernieuwd is. Het thans als winkel in gebruik zijnde pand, gesitueerd aan de oostzijde van de Nieuwstraat, verkeert slechts voor wat betreft de hoofdvorm en de gevel in deels gave staat. Interieur is de oorspronkelijke indeling niet bewaard gebleven. Het pand vormt een beeldbepalend element in de gevelwand van de Nieuwstraat.

Exterieur

Op rechthoekig grondplan gebouwd voormalig woonhuis onder zadeldak gedekt met nieuwe, rode Verbeterde Hollandse pannen. De voorgevel wordt afgesloten door een eenvoudig geprofileerde kroonlijst. Het pand wordt links door een osendrop gescheiden van het buurpand.

De voorgevel (westkant) is boven een lage hardstenen plint opgetrokken uit een vrij kleine, rode baksteen in kruisverband. De in het midden van de pui geplaatste toegangsdeur is een niet oorspronkelijke glasdeur met zijlichten en bovenlicht. Links en rechts van de toegangsdeur bevinden zich brede winkelramen in originele, geprofileerde kozijnen. De winkelramen zijn schuiframen waarvan de bovenlichten in de hoeken met fraai gesneden halfronde versieringen zijn uitgevoerd. De pui wordt horizontaal geleed door een smalle, geprofileerde cordonlijst boven de bovenramen en door het hoofdgestel van de winkelpui. Het hoofdgestel wordt gedragen door paarsgewijs gekoppelde pilasters op grijs gepleisterde, iets uitkragende basementen.

De geprofileerde pilasters hebben fraai gesneden versieringen. Twee gekoppelde pilasters flankeren de winkeldeur, de andere gekoppelde pilasters bevinden zich aan de uiteinden van de pui en zijn, boven het hoofdgestel, voorzien van een vernieuwde, frontonachtige bekroning. Hierboven zijn pilasters van baksteen gemetseld; deze vormen samen met de pilasters van de winkelpui de verticale geleding van de gevel. De niet-oorspronkelijke vleugelramen op de verdieping hebben iets getoogde bovenlichten waarvan het oorspronkelijke glas-in-lood vervangen is door gewoon glas.

Deze ramen hebben een neomaniëristische, gepleisterde omlijsting van pilasterachtige staanders die een fantasie hoofdgestel dragen. Boven de kroonlijst, die wordt gedragen door vier gedrongen, blokvormige pilasters op kleine gecanneleerde consoles, zet de gevel zich als een soort halsgevel voort: hier bevindt zich een rond zoldervenster gevat tussen gepleisterde vleugelstukken met gecanneleerde pilasters die een hoofdgestel dragen bekroond door een vernieuwd driehoekig fronton.

De linkerzijgevel (noordkant) en de rechterzijgevel (zuidkant) zijn blinde muren en bestaan vermoedelijk slechts ten dele nog uit de oude bakstenen waarmee het pand in de (vermoedelijk) 18de eeuw is opgetrokken.

De oorspronkelijke achtergevel (oostkant) is afgebroken toen het pand naar achteren werd uitgebouwd.

Interieur

In het interieur zijn geen authentieke elementen bewaard gebleven. Alle oude balken zijn bij de restauratie/verbouwing van 1966 uit het pand verwijderd. Ook de houten kapconstructie is toen
volledig vernieuwd.

Waardering

Het pand is van architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als op hoofdvorm en detaillering van de voorgevel deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de kern vermoedelijk 18de-eeuws woon-winkelhuis met in de 19de eeuw aangebrachte lijstgevel en een in neomaniëristische stijl uitgevoerde winkelpui.

Het object heeft enige ensemblewaarde in relatie tot andere aan beide zijden van de straat gelegen winkelpanden van twee bouwlagen onder een zolderverdieping met lijstgevel, waarmee het een
historische eenheid vormt van bebouwing van winkelpanden uit de 18de en de 19de eeuw aan de Nieuwstraat.

Het pand vormt een beeldbepalend element in de gevelwand van de Nieuwstraat Tot her hierboven vermelde monument behoort de huidige verschijningsvorm en detaillering en materialen van de voorgevel inclusief de hoofdvorm van het pand bepaald door goothoogte, nokhoogte en dakvorm.

[signoff]

Reageren via facebook