20.9 C
Medemblik
9 augustus 2020 08:00
Medemblik Actueel.

Nieuwe dijkinspecties vanwege dalend waterpeil. (Foto: HHNK)
(Foto: HHNK)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de dijken controleren

REGIO – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt extra maatregelen in verband met de aanhoudende droogte. Zo riep de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling op tot spaarzaamheid met zoet water, nu de IJssel- en Markermeerpeilen sterk dalen. Daaraan geeft HHNK gehoor. Daarnaast is het neerslagtekort nu zo ver opgelopen dat HHNK vanaf maandag 30 juli 500 kilometer aan dijken gaat inspecteren.

De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) verwacht dat de droogte en warmte ook de komende tijd aan blijven houden. Zo riep de commissie iedereen op om spaarzaam te zijn met het beschikbare zoete oppervlaktewater. Dit was dus een verzoek, geen opgelegde maatregel. Het signaal is duidelijk: de peilen in IJssel- en Markermeer dalen sterk, wees spaarzaam met zoet water, probeer dit zoet water vast te houden en beperk de indringing van zout water, meldt nieuwspartner Rodi Media

Zout-zoet verbinding
 
In navolging van dit signaal neemt HHNK maatregelen tegen indringing van zout water en verlies van zoet water. De provincie is gevraagd om de Koopvaarderschutsluis in Den Helder en de verbinding tussen het zoute Nieuwe Diep en het zoete Noordhollands Kanaal, volgens een aangepast schutregime te bedienen. Dat betekent dat de sluis minder vaak zal schutten. Het hoogheemraadschap sluit ook de vispassages tussen zout en zoet water. De vispassagekleppen in gemaal De Helsdeur gaan op slot. Daarnaast staat de deur van spuisluis Oostoever regelmatig op een kier ten behoeve van migrerende vis. Deze deuren blijven nu dicht.
 
500 kilometer dijken
 
Het neerslagtekort in Waterland (de norm) is inmiddels opgelopen tot boven de 275 millimeter. Dat betekent dat HHNK conform draaiboeken weer dijken gaan inspecteren. HHNK is maandag 30 juli van start gegaan met de inspectie van ongeveer 500 kilometer aan dijken. Dit betreft opnieuw de 59 kilometer droogte-gevoelige keringen die onlangs werden geïnspecteerd. Daarnaast inspecteren ze nog zo’n 440 kilometer. Dit zijn met name dijken met zandige kernen en junior-dijken (dijken die de afgelopen jaren een versterking of groot onderhoud hebben ondergaan, en waar de zetting nog niet volledig is).

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?