Medemblik Actueel.

Wie gaat het veiliger maken van het Grootslag betalen? (Foto: 112 Westfriesland / Wesley Boots)

Geen rotondes Grootslag Andijk

ANDIJK – Om de verkeersveiligheid in de polder bij Andijk te vergroten gaat het Hoogheemraadschap de kruispunten aanpakken maar niet door ze te vervangen voor rotondes maar door het aanleggen van plateaus en het nemen van snelheidsremmende maatregelen. Ook zal het probleem van polderblindheid worden aangepakt.

Door het frequenter maaien van de bermen, het plaatsen van extra waarschuwingsborden en het verlengen van de al aanwezige verkeersdrempels denkt het Hoogheemraadschap op deze manier de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen.

CDA-raadslid Els v/d Bosch zegt in een reactie op deze plannen: ,, Wij hopen wel dat er een duurzame weg wordt ingeslagen nu samen met de omwonenden, de LTO en specialisten voor deze aanpak van het probleem is gekozen. Dat er geen rotondes komen moeten wij wel accepteren, straks als de nieuwe Westfrisiaweg open is zal het sluipverkeer door de polder bij Andijk ook afnemen.

De LTO zelf is geen voorstander van verkeersdrempels zeker niet omdat vooral agrarisch verkeer veelvuldig gebruikt maakt van deze wegen en verkeersdrempels voor dit soort voertuigen die vaak afgeladen vol zijn met groenten een gevaar opleveren.

Het Hoogheemraadschap begint nog dit jaar met alle aanpassingen en zal medio 2019 de boel gaan evalueren.

Reageren via facebook