10.6 C
Medemblik
19 oktober 2020 17:33
Medemblik Actueel.

Samenwerken aan beschermd wonen, zorg en opvang West-Friesland

Wethouders van West-Friesland ((v.l.n.r.: Marcel Olierook (gemeente Enkhuizen), Nel Douw (gemeente Hoorn, Dirk te Grotenhuis (Drechterland), Elly Deutekom (gemeente Opmeer), Win Bijman (gemeente Koggenland), Bart Nootebos (gemeente Stede Broec) en Harry Nederpelt (gemeente Medemblik) ondertekenen convenant samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg. (Foto: aangeleverd)

REGIO – De wethouders zorg in West-Friesland zette hun handtekening onder het convenant ‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg’. Het gaat om afspraken over de kosten, uitvoering en afstemming van taken tussen de regiogemeenten voor de komende jaren.

Deze combinatie van zorg is bedoeld voor kwetsbare groepen inwoners, die door beperkingen, verslaving of psychische problemen een tijd niet zelfstandig kunnen wonen of dakloos zijn, of waar dit dreigt te ontstaan. Het kan om ouderen gaan, maar ook om een moeder die met haar kindje in een blijf-van-mijn-lijfhuis woont. De regio werkt samen met zorgpartners en woningcorporatiesom de ondersteuning te bieden die nodig is. Doel van de zorg is dat zij zoveel mogelijk thuis kunnen wonen en hun dagelijkse leven (weer) oppakken.

De gemeenten zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor deze zorgtaken en zijn individueel verantwoordelijk voor dagbesteding en begeleiding. Hoorn is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De regiogemeenten oriënteren zich samen op het organiseren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wetswijzigingen en de ervaringen uit de praktijk nemen zij hierin mee. Tegelijkertijd werkt de regio in samenwerking met betrokken partners aan het lokaal organiseren van deze zorgtaken. De afspraken in het samenwerkingsconvenant zijn hiervoor een goed vertrekpunt.

“De komende jaren nemen wij als centrumgemeente de regie voor het proces en de kosten voor de opvang. Vanaf 2020 zullen ook de andere zes regiogemeenten afzonderlijk budget ontvangen en de verantwoordelijkheid dragen voor de opvang binnen de gemeentegrenzen”, aldus wethouder Nel Douw van de gemeente Hoorn.

Reageren via facebook