Medemblik Actueel.

Bedrijven

Medemblik ver onder landelijk gemiddelde aantal werklozen

MEDEMBLIK – Medemblik scoort wat het aantal werklozen betreft ver onder het landelijk gemiddelde van 7%, in Medemblik ligt het percentage op 4,8%. En deze cijfers zijn ook veel beter als we ze gaan vergelijken met de andere West-Friese gemeenten.

Werkgelegenheid stijgt in de gemeente Medemblik

De afgelopen 2 jaar is de werkgelegenheid in de gemeente Medemblik met ± 4,8% gestegen blijkt uit de Economische Monitor 2016. Uit deze monitor blijkt ook dat in de gemeente Medemblik gemiddeld meer zzp-ers zijn dan elders in Nederland.  De gemeente Medemblik telde einde 2016 2600 actieve zzp-ers. 

Lage winkelleegstand

Ook daar scoort de gemeente Medemblik veel beter dan in de rest van West-Friesland en in Nederland. Gemiddeld bedraagt de leegstand in West-Friesland 5.9% en in Nederland 9,2%, in de gemeente Medemblik komt dit cijfer uit op 1,8% van het totale winkeloppervlakte.

De ondernemers in de gemeente Medemblik geven het ondernemersklimaat in de gemeente ook een voldoende, het rapportcijfer kwam eind 2016 uit op een 6,5, boven het gemiddelde in Noord-Holland en Nederland.

Het college van de gemeente Medemblik ziet hierin een bewijs dat Medemblik goed bezig is en gaat daarom het huidige lokale economisch beleid niet aanpassen.

Reageren via facebook