Medemblik Actueel.

Algemeen

Bij de Woonschakel zijn betaalbare huurwoningen prioiteit nr. 1

Medemblik – De betaalbaarheid van huurwoningen is door De Woonschakel in haar beleidsplan als hoofdprioriteit opgenomen. Gematigde huuraanpassingen, de bouw van nieuwe goedkope woningen en investeringen gericht op verlaging van energielasten voor huurders zijn speerpunten van beleid voor de corporatie die circa 5.700 sociale huurwoningen in eigendom heeft.

Ambitie goedkope en betaalbare huurwoningen

De inkomenssituatie van veel huurders is de afgelopen jaren slechter geworden omdat de prijscompensatie van lonen, pensioenen en uitkeringen achter zijn gebleven ten opzichte van kosten van levensonderhoud en belastingen. Extra inzet is noodzakelijk om de betaalbaarheid van het wonen voor veel huurders te kunnen behouden. Doel van De Woonschakel is het aantal goedkope woningen met 200 te laten stijgen. Totaal moet eind 2017 circa 18% van het woningbezit, ofwel 1.025 woningen een huurprijs < € 410 (prijspeil 2016) hebben en 62% een huurprijs onder € 587 hebben (prijspeil 2016). Deze circa 3.500 woningen kunnen dan passend worden toegewezen aan de laagste inkomensgroepen.

Huurbeleid

De gemiddelde huuraanpassing per 1 juli 2016 zal gelijk zijn aan het inflatiepercentage van 2015 namelijk 0,6%. Voor 1.127 huurders zal de huuraanpassing 0% bedragen. De maximale huuraanpassing voor een individuele huurder bedraagt 0,78%.

Nieuwbouw

Om de ambitie van het aantal goedkope huurwoningen waar te kunnen maken zullen 45 nieuwe woningen gebouwd gaan worden in Bovenkarspel en Wognum. Omdat de druk op de huurmarkt voor een sociale huurwoning groot is, zoekt De Woonschakel naar mogelijkheden om de komende vijf jaar in totaal 250 nieuwe woningen toe te voegen aan haar woningvoorraad.

Investeringen duurzaamheid

Meer dan € 6 mln wordt in 2016 geïnvesteerd in de verduurzaming en het energie zuiniger maken van huurwoningen. Bij 43 woningen in Bovenkarspel zullen gevels volledig vervangen worden zonder directe huurverhoging. Ruim 200 huurwoningen worden voorzien van nieuwe kozijnen met verbeterd isolatieglas. Tot slot wordt € 1 mln geïnvesteerd in overige energiemaatregelen waaronder het plaatsen van zonnepanelen bij meer dan 200 woningen.

Gezamenlijke prestatieafspraken

Samen met de huurdersbelangenvereniging Menkveste en gemeenten streeft De Woonschakel dit beleid te realiseren via onder meer gezamenlijke prestatieafspraken. Overleg hierover is gaande.

Reageren via facebook