Medemblik Actueel.

De Stoomtram klaar voor vertrek (Foto: Stoomtram Hoorn-Medemblik)
De Stoomtram klaar voor vertrek (Foto: Stoomtram Hoorn-Medemblik)
Medemblik

Toerisme gemeente Medemblik goed voor 43 miljoen euro

MEDEMBLIK – Het toerisme in de gemeente Medemblik heeft met circa € 43 miljoen aan toeristische bestedingen een behoorlijke impact op de lokale economie. Vergeleken met bijvoorbeeld gemeenten in een toeristische regio als Achterhoek, is de omvang van het toerisme in de gemeente relatief groot (in bestedingen). De werkgelegenheid in het toerisme in de gemeente (een aandeel van ruim 4% van het totaal) is echter lager dan landelijk (landelijk circa 6,6%).

Dit blijkt uit onderzoek gehouden door ZKA leisure Consultants in opdracht van de gemeente Medemblik. Voor de lokale economie van de gemeente Medemblik zijn recreatie en toerisme belangrijke inkomstenbronnen. De gemeente Medemblik heeft zich ten doel gesteld om 2.5% meer bezoekers naar de gemeente te trekken in 2020 ten opzichte van 2015 en daarbij streeft de gemeente Medemblik naar een verdere groei van de bestedingen door de bezoekers.

Aanbod verblijfsrecreatie (accommodaties)

In de verblijfsrecreatie in de gemeente Medemblik zien we de volgende type accommodaties terug:

Dit overzicht laat zien dat er relatief weinig hotels zijn in de gemeente Medemblik. De capaciteit van jachthavens is erg groot. Met 16 (recreatief gebruikte) campings en vakantieparken is het aanbod in verblijfsrecreatie ook behoorlijk. Bekende ketens spelen overigens geen rol in de verhuur van vakantiewoningen. Op enkele vakantieparken gaat het om tweede woningen en is er beperkt sprake van verhuur.

Het meeste aanbod van verblijfstoerisme is in het buitengebied te vinden, afgezien van de jachthavens, die wel grotendeels in Medemblik zijn geconcentreerd.

Rust en natuur

De gemeente Medemblik richt zich vooral op toeristen die zoeken naar rust, natuur en cultuur met een sterke focus op de watersporters waarbij zowel de sportive, avontuurlijke en de rustigere watersporters als doelgroep worden gezien.  Met name het kleinschalige aanbod richt zich op de meer introverte mensen die op vakantie rust en ontspanning zoeken. Even niets moeten, gewoon genieten. Genieten van de natuur, en een deel geniet ook van de cultuur die met name de kern Medemblik te bieden heeft. De campings en vakantieparken die wat groter zijn zullen ook meer gezelligheidszoekers aantrekken, zoals de Verbindingszoekers en Harmoniezoekers die graag met een groter gezelschap op stap gaan en op het park zelf vermaak en vertier zoeken. Het zijn toeristen die geen hoge eisen stellen aan accommodaties en faciliteiten.

Veel kleinschalige dagrecreatie

Het valt op dat er veel dagrecreatief aanbod is (bijna 50 aanbieders) en dat het aanbod daarbij relatief kleinschalig is. Dit geldt met name voor de attracties (wijngaard, speeltuin, theetuin, etc.). Ook de meeste musea zijn kleinschalig, terwijl de stoomtram relatief veel capaciteit heeft voor een bezoek aan Medemblik.

Binnen de dagrecreatie zien we dat het meeste aanbod zich in het buitengebied bevindt.

Opvallend is dat de meeste evenementen in de kern Medemblik zijn geconcentreerd terwijl de sportieve leisure verdeeld is over de gemeente Medemblik.

sterke stijging aantal overnachtingen

Het verblijfstoerisme in de gemeente Medemblik kende in 2015 circa 475.000 toeristische overnachtingen (excl. vaste ligplaatsen in jachthavens en jaarplaatsen op campings, inclusief zakelijk gebruik hotels). In 2017 was dit aantal gegroeid naar 510.000. Over de ontwikkelingen van tweede woningen en passantenplaatsen zijn geen gegevens voorhanden.

Circa tweederde van de overnachtingen vindt plaats op vakantieparken. Watersport en tweede woningen zijn de tweede en derde categorie. De vraag is grotendeels seizoensmatig, mede gezien het beperkte aandeel van hotels –en Bed & Breakfasts.

Als we het aantal geraamde overnachtingen op jaarplaatsen en vaste ligplaatsen meetellen, is het totaal circa 540.000 overnachtingen (in 2017).

De overgrote meerderheid van de toeristische overnachtingen vindt in het buitengebied plaats, vanwege de concentratie van vakantieparken (en tweede woningen) daar. In Medemblik overnachtten met name watersporttoeristen door de behoorlijke omvang van de jachthavens in Medemblik.

Riviercruises leveren veel geld op

Het dagtoerisme in de gemeente Medemblik kende in 2015 circa 1,1 miljoen bezoeken (dit zijn geen unieke bezoekers). Ruim een derde van het dagbezoek bestaat uit wandel- en fietstochten (doorgaans besteedt deze categorie relatief weinig per bezoek). De meeste overige categorieën omvatten 100.000-200.000 bezoekers per jaar. In de tabel zijn enkele categorieën zijn samengevoegd om herkenning van bedrijfsgegevens te voorkomen. Over de ontwikkeling 2015-2017 zijn weinig gegevens bekend.

Een categorie bezoekers die relatief veel besteedt is de riviercruise. Het aantal bezoekers/passagiers binnen deze categorie nemen na 2015 nog verder toe.

Sterke stijging vraag dagrecreatie

Het bezoekersaantal van het dagtoerisme in de gemeente Medemblik is verdeeld naar buitengebied (circa 58%) en de kern Medemblik (42%). Met name wandelen en fietsen en attracties zijn belangrijk voor het buitengebied, terwijl musea, de stoomtram en winkelen meer bijdragen aan dagtoerisme in Medemblik.

Morgen deel 2 over ‘Toerisme en Medemblik’

Bron: ZKA leisure Consultants

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook