Medemblik Actueel.

Algemeen

Rapport stankoverlast vuilstort wijst HVC als dader aan

MEDEMBLIK – Het rapport gemaakt in opdracht van HVC door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is klip en klaar, HVC is de schuldige achter de al jaren durende stankoverlast van de vuilstort in de Wieringermeer bij Opperdoes. Na jaren van protesteren en demonstreren is dan nu eindelijk een dader aangewezen. HVC zal daarom op 14 mei aanstaande alle betrokken partijen bijelkaar gaan roepen om daar uit te gaan leggen hoe en wat zij er aan gaan doen om de stankoverlast te minderen.

HVC is veroorzaker geuroverlast

De Provincie Noord-Holland zegt in een schrijven: “De afgelopen maanden is in opdracht van HVC een geuronderzoek uitgevoerd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft namens de provincie als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van HVC het rapport beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat HVC de veroorzaker van de geuroverlast is. HVC dient maatregelen te treffen om de stankoverlast tegen te gaan. Het is fijn dat er duidelijkheid is waar de overlast vandaan komt en dat er maatregelen getroffen kunnen worden om de stankoverlast tegen te gaan.

Meer over HVC in ons dossier “HVC

HVC schrijft in een brief: “Op locatie Middenmeer worden diverse activiteiten uitgevoerd, waarbij geur vrijkomt. Het betreft onder meer een GFT-vergisting en –compostering (HVC), bewerking van groenafval, overslag van huisvuil en sortering van plastic afval (Sortiva) en een depot voor brandbaar afval (Afvalzorg). In de omgeving van de locatie worden sinds enige tijd geurklachten geuit. HVC ziet het als haar verantwoordelijkheid om de geuroverlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

 

Reageren via facebook