Medemblik Actueel.

Algemeen

CAW slaat plank mis met 20 euro voor ophalen grofvuil.

MEDEMBLIK – Het CAW heeft duidelijk haar hand overspeeld met de invoering van de 20 euro die het CAW per 1 oktober wil gaan heffen als u van uw grofvuil af wilt. Dit blijkt uit een reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op vragen van Piet Mosch van GemeenteBelangen.

Reinier Kunst medewerker belastingzaken bij de VNG zegt in een reactie op vragen van Piet Mosch van Gemeente Belangen: ” Alle heffingsmaatstaven moeten in de verordening staan, anders kan niet over gegaan worden tot heffing. Daarbij komt dat de Raad de verordening moet vaststellen anders is deze niet rechtsgeldig. Als de bevoegdheid niet is gedelegeerd, kan de GR dus inderdaad niet zomaar zonder tussenkomst van de Raad bepalen voor het ophalen van grofvuil  20,- in rekening te brengen. De heffingsmaatstaf moet dus eerst in de verordening opgenomen worden en deze moet dan opnieuw vastgesteld worden door de Raad, vooropgesteld natuurlijk dat de Raad hiermee in kan stemmen.

Lees ook: HVC Middenmeer langer open, maar na september meer betalen voor je grofvuil thuis ophalen

Het CAW heeft dus zonder eerst de goedkeuring van de gemeenteraden in West-Friesland een illegaal besluit genomen en zal dus de maatregel moeten terugtrekken. Dit is de zoveelste misser van het CAW, eerder ging het CAW de fout in door het salaris van de HVC-directeur die boven WNT ligt goed te keuren.

Medemblik wil het CAW opheffen en uit HVC stappen.

De gemeenteraad heeft het wel zo’n beetje gehad met het CAW, het compleet negeren van de wil van de gemeenteraad wat het salaris van de HVC-directeur betreft en in plaats van tegenstemmen voor het te hoge salaris van deze directeur te stemmen heeft veel kwaad bloed gezet binnen de gemeenteraad waardoor de wethouder werd opgeroepen om te gaan onderzoeken of Medemblik uit het CAW kan stappen.

Maar ook werd er vanuit de gemeenteraad, door Roel Braaksma van GemeenteBelangen, opgeroepen om HVC maar de rug toe te keren als huisvuilverbrander. Braaksma zegt de financiële risico’s veelste hoog te vinden en dat HVC zich niet meer aan de kerntaak houdt, die van huisvuilverbranden maar nu zelfs een internationaal bedrijf is geworden.

Roel Braaksma zegt tegen Medemblik Actueel, “Is het een overheidstaak om zo’n groot internationaal bedrijf in de lucht te houden? Het gaat om grote bedragen en risico’s. Dit vormt dan ook 80% van de risico’s in de begroting van Medemblik.”

Reageren via facebook