Medemblik Actueel.

Politiek

Einde in zicht voor de gemeenteraad van Medemblik?

MEDEMBLIK  – Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers heeft de Code Oranje afgekondigd. Code Oranje gaat over de staat van onze huidige politieke democratie. Die verdient een grondig herontwerp en dit vraagstuk is urgent. 

De landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeentelijke verkiezingen in 2018 moeten het kantelpunt vormen om de nieuwe democratie te realiseren. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Om dit te bereiken, werken we aan een nationale veranderagenda. Deze agenda bestaat onder meer uit een landelijk burgerakkoord, innovatieve voorhoede gemeenten en een oproep tot een wetswijziging aan het kabinet. In deze agenda worden daarnaast bestaande initiatieven voor een nieuwe democratie met elkaar verbonden.

EEN BURGERAKKOORD IN PLAATS VAN EEN COALITIEAKKOORD

Code Oranje wil af van het traditionele politieke Haagse coalitieakkoord. Hiervoor in de plaats komt een burgerakkoord gebaseerd op de kracht, de beweging en de ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. In dit akkoord benoemen we welke grote vraagstukken de komende jaren voor Nederland worden aangepakt en opgelost en wie we daarin betrekken. In veel dorpen en steden is al ruime ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie. Daar waar dit gebeurt, ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.

VOORHOEDE GEMEENTEN

In 2018 stelt een aantal gemeenten zich kandidaat om de nieuwe democratie concreet vorm te geven op basis van samenlevingskracht en burgerzeggenschap. Deze gemeenten zullen een voorhoede vormen in het verkennen van nieuwe democratische vormen. In 2017 vragen we het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken, aangezien een wetwijziging hiervoor noodzakelijk is.

Reageren via facebook