Medemblik Actueel.

Actueel bekeken

Actueel bekeken – Kindervriend

Een goede kennis van me, die zelf ook regelmatig voor Sinterklaas speelt, wees mij op de vele misvattingen die de laatste jaren over het kinderfeest zijn ontstaan. Een toenemend gebrek aan begrip en tolerantie doen hem vrezen dat binnen de multiculturele samenleving Sint-Nicolaas steeds meer wordt miskend en overvleugeld door de Kerstman, het Suikerfeest en weet ik veel wat voor andere alternatieven. Ik ben bang dat-ie gelijk heeft. Het lijkt mij derhalve goed alle onwetenden, enige weken voor de ouwe zijn verjaardag, duidelijk te maken wie en vooral wát Sinterklaas nu eigenlijk is. Dit om verdere misvattingen te voorkomen.

Allereerst zijn bestaan. Te vaak wordt Sint-Nicolaas in verband gebracht met een misleidende conference van wijlen Toon Hermans. De Sint zou niet meer zijn dan een bekend familielid die zich, met een rood tafelsprei om zijn schouders, uitgeeft voor een oude weldoener. Onzin! Sinterklaas is in werkelijkheid de heilig verklaarde bisschop van Myra uit Turkije. Weliswaar overleed deze op 6 december 342, maar door zijn heilige onsterfelijkheid gaat-ie al eeuwenlang mee. Of hij ook op 6 december geboren is blijft onduidelijk, maar goed… we doen het ermee. Vanwege zijn ouderdom laat Sinterklaas zich al jaren bij voorkeur dragen door een inmiddels beschimmeld paard. Het gebruik van pony’s is hem niet toegestaan. Een ezel is helemaal uit den boze, tenzij een mesjokke burgemeester de Sint bij aankomst per sé op zijn rug door stad of dorp wil rondsjouwen.

Helaas wordt de naam van Sint-Nicolaas regelmatig Bargoens uitgesproken als ‘Snieklaas’. Op zich verwerpelijk, maar wel beter dan ‘Sinterklaas kapoentje’. Een kapoen is een gecastreerde haan. Er zijn weliswaar geruchten dat Sinterklaas een dergelijk lot is overkomen – het mes zou bij zijn besnijdenis zijn uitschoten – doch deze laster is waarschijnlijk afkomstig van mensen die de Sint proberen ‘zwart’ te maken. Het is derhalve aan te raden ook het liedje Sinterklaas kapoentje niet meer te zingen, tenzij kapoentje wordt vervangen door een ander woord dat rijmt op schoentje. Ik denk hierbij aan Sinterklaas citroentje, Sinterklaas meloentje of beter nog: Sinterklaas pensioentje.

Hoewel de Sint bekend staat als een groot kindervriend, wordt hij door kwade tongen regelmatig als oude snoepert betiteld. Vooral het op schoot nemen geldt daarbij als voorbeeld. Gelukkig spreken deze tongen elkaar in dit geval tegen. Indien de Sint zoals gezegd gecastreerd is, kunnen zijn gevoelens voor kinderen, hun moeders, dan wel andere op zijn knie schuivende dames of heren, alleen platonisch worden uitgelegd.

Zwarte Piet, de Moorse metgezel van Sint-Nicolaas, vertoont over het algemeen volkomen geschift gedrag. Hoewel alle kinderen dol zijn op zijn vrolijke, eigenwijze en vaak naïeve gedragingen, bewijst het ook dat Piet niet noodzakelijkerwijs zwart of van mannelijke kunne hoeft te zijn. Blond en vrouwelijk is eveneens heel goed mogelijk. Tevens bewijst het dat elke gelijkenis, met welk ras dan ook, slechts een kwestie is van kleur; niet van slaafs gedrag. Voor kinderen is iedere kleur prima, zolang ze allemaal maar blij zijn. Van volwassenen mag mijns inziens hetzelfde worden verwacht.

Als laatste de meest minachtende bijkomstigheden van de laatste jaren. De ongenuanceerde ‘ik weet het beter’ antiklaas en de ‘destructief-kritische’ zeurpiet. Sinterklaas moet regelmatig bewijzen dat hij en zijn authentieke Piet er zijn voor álle kinderen. Ongeacht ras of achtergrond. Treiteraars en kwaadsprekers blijken echter regelmatig situaties te creëren – ten koste van het kinderfeest – die de Sint noodzaken dit gefrustreerde gedrag persoonlijk te bestrijden. In zo’n geval is wat mij betreft veel geoorloofd, mits gebruik wordt gemaakt van originele bij de Sint behorende attributen. Zo zou ik hem toestaan zijn staf als slagwapen te gebruiken, zijn mijter als schild en het koord lijkt mij acceptabel teneinde zijn opponent vast te binden en langzaam in een (te) nauwe schoorsteen te laten zakken. Krijgt-ie vanzelf ‘RTL’ roetstrepen; al ben ik bang dat ‘roetmop’ dan weer de discutabele benaming wordt.

Ben van Althuis

Op de hoogte blijven van mijn columns: http://benvanalthuis.nl/nieuwsbrief/

Reageren via facebook