Twee huizen en parkeerplaatsen op Molenweg 26-28 Andijk

ANDIJK –  De gemeente heeft een onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen laten verrichten. Daaruit blijkt dat de geluidsbelasting niet binnen de zogenaamde voorkeursgrenswaarde blijft. Omdat de geluidsbelasting binnen de maximale grenswaarde blijft, mag het college een besluit nemen voor een hogere grenswaarde.

Woningstichting Het Grootslag wil op deze locatie een twee-onder-één-kap woning bouwen. Op de resterende grond worden extra parkeerplekken gemaakt. De groenstrook blijft bestaan.