Medemblik Actueel.

Rondom tent mogelijk naar andere lokatie

MEDEMBLIK – De problemen rondom het project ‘Medemblik aan Zee’ zijn nog lang niet opgelost blijkt wel uit de reactie van het college op vragen van VVD voorman Mark Raat.

Mark Raat zet grote vraagtekens bij het tussentijds aanpassen/versoepelen van de regels tijdens het ontwikkelingsproces rondom ‘Medemblik aan Zee’. In een reactie hierop zegt het college: ,,Normaliter is het niet gebruikelijk ná een gunning tot aanpassingen aan een plan te komen. Evenwel is in dit geval sprake van een aanpassingsvoorstel, dat voortkomt uit het feit, dat een wijziging van het bestemmingsplan volgde op de gunning. Inspraakreacties en een opgesteld distributie-planologisch onderzoek vormen de aanleiding.

Maar ook het mogelijke verplaatsen van de Rondom tent tijdens het Harddraverij Weekend werpt vragen op bij de VVD-voorman, Mark Raat zegt: ,,De RONDOM-tent zou in het winnende ontwerp op de locatie Kop Nieuwstraat kunnen blijven staan. Het is onduidelijk of deze daar nog wel kan blijven staan met de aangepaste bouwlijnen,” waar het antwoord van het college duidelijk is: ,,Bij de keuze voor het winnend ontwerp was al duidelijk dat de tent niet op de huidige locatie kon blijven. Er vindt constructief overleg plaats met RONDOM en de harddraverijvereniging voor een alternatieve locatie,” een mogelijke nieuwe lokatie is het parkeerterrein/grasveld bij de Bonifaciuskerk. Deze biedt voldoende ruimte voor de tent en overige materiaal.

Minder parkeerplaatsen

Maar ook de door de projectontwikkelaar in het aangepaste plan geschrapte parkeerplaatsen roept toch wel vragen op bij de VVD maar het college wacht eerst de herziene opzet van de projectontwikkelaar af, mochten er minder parkeerplaatsen komen dan eerst dan zal de projectontwikkelaar het tekort moeten bijbetalen en dit geld storten in het parkeerfonds zodat elders wel parkeerruimte kan worden geschapen.

Al met al zal het project aan de Kop van de Nieuwstraat nog wel een jaar of wat duren, tot die tijd blijft het pand leeg. Diverse omwonenden vragen zich al af waarom de projectontwikkelaar en de gemeente Medemblik niet tijdelijk het pand ingebruik gaan nemen als bedrijfslokatie voor kleinere bedrijven.

Reageren via facebook