Medemblik Actueel.

Plaats of kaart?

MEDEMBLIK – De CDA raadsleden van den Bosch en Selders vragen zich af, of de procedure voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats gewijzigd kan worden. De leges voor het aanvragen hiervan zijn € 229,65. Wanneer het verzoek wordt afgewezen, wordt dit niet terugbetaald.  De aanvraag wordt aanvankelijk wel ingediend bij de WMO afdeling. Een gehandicaptenparkeerplaats is geen Wmo-voorziening.  

Het college is bevoegd verkeersbesluiten te nemen op basis van de Wegenverkeerwet 1994 en het beleid wordt uitgevoerd door de afdeling Openbare ruimte.  Van den Bosch: “wij zullen het college vragen of dit proces veranderd kan worden, waardoor er mogelijk in een eerder stadium zicht is op toekenning of afwijzing.  Ook zullen we informeren of er al dan niet een eigen bijdrage wordt verlangd. Dit is wettelijk voor alle WMO voorzieningen maar het gaat hier om een aangelegenheid van openbare orde”. 

Naast aandacht voor de gehandicaptenparkeerplaats vraagt het CDA ook aandacht voor de gehandicaptenparkeerkaart. Wil men hiervoor in aanmerking komen dan vindt er altijd een medisch onderzoek door een onafhankelijk arts plaats.  Selders: “De leges voor het aanvragen van deze kaart staan gepubliceerd in de legesverordening, € 67,20. Wij vragen ons af,  of deze leges inclusief de kosten voor het medisch onderzoek zijn.  Of wie deze kosten betaalt”.  

Tot slot informeert het CDA ook naar de eventuele mogelijkheden voor teruggave en krijgt graag inzicht in hoe vaak het eigenlijk voorkomt, dat inwoners een gehandicaptenparkeerplaats of –kaart aanvragen en dat dit vervolgens wordt afgewezen.  Een volledig overzicht van de door het CDA op 29 juni gestelde vragen kunt u vinden op: http://bit.ly/2998RNz

Reageren via facebook