17.6 C
Medemblik
7 juli 2020 18:12
Medemblik Actueel.

Woonschakel: ‘huurders moeten de rioolheffing gaan betalen’

MEDEMBLIK – De Woonschakel in Medemblik heeft een verzoek bij de gemeente Medemblik ingediend om de rioolheffing aan te passen.

De Woonschakel wil dat de gemeente Medemblik de belastingplicht niet meer bij de eigenaar legt maar bij de gebruiker van het riool. Het college zal dit verzoek aanbieden aan de gemeenteraad die er over moet debatteren. 

Ab Gieling, directeur van de Woonschakel laat ons via de email weten dat: ,, De woonlasten voor huurders bestaan, naast de huur en energielasten, ook uit lokale heffingen. In de regio West-Friesland hanteren de gemeenten verschillende heffingsgrondslagen voor de rioolheffing. Begin december 2015 hebben de woningcorporaties én huurdersorganisaties die actief zijn in de gemeenten Medemblik en Drechterland aandacht gevraagd voor de ongelijke behandeling van huurders in de regio.

Rioolheffing
In Nederland wordt bij circa 19% van de gemeenten uitsluitend een eigenarenheffing geheven voor de rioolheffing. Volgens de EU Kaderrichtlijn Water artikel 9 dienen de lidstaten bij de terugwinning van de kosten van waterdiensten, rioolheffing in dit geval, rekening te houden met het beginsel dat de vervuiler betaalt. Uit een analyse blijkt dat gemeenten zich daarbij veelal beroepen op kaders uit Den Haag die, naar het zich laat aanzien, niet aansluiten met de Europese regelgeving.

Belangrijkste motieven voor de wens tot wijziging zijn:

  • principe dat de vervuiler betaalt en een gelijke positie van huurders in de hele regio;
  • corporatie fungeert niet meer als een soort van incassobureau voor een gemeente;
  • verlaging van de bedrijfslasten van de corporatie ;
  • verlaging van de gemiddelde huurprijs.

Vastgesteld wordt dat de wijze van aanslaglegging de gemeente geen extra geld kost, mede omdat voor iedere woning ook al een aanslag afvalstoffenheffing en/of WOZ wordt verzonden.

Besparing terug aan huurders
De corporaties stellen uitdrukkelijk dat, bij wijziging van de aanslag naar de gebruiker, zij niet over de rug van haar klanten het rendement van haar woningexploitatie wil verhogen. Besparingen zullen dan ook leiden tot concrete aanpassing van het huurbeleid, welke per corporatie nader zullen worden uitgewerkt.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?