Medemblik Actueel.

Regionieuws

Fusie Lokale Publieke Omroepen in West-Friesland

MEDEMBLIK – Vergaande samenwerking/Fusie tussen de publieke lokale omroepen in West-Friesland. Radio Enkhuizen (Stichting Lokale Omroep Oostelijk West-Friesland), RTV Hoorn (Stichting Lokale Omroep Hoorn Hoorn) en de Stichting Streekomroep West-Friesland (Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) hebben besloten hun bestaande samenwerking verder uit te bouwen om te komen tot één streekomroep voor West-Friesland, genaamd WEEFF. 

Het voornemen om te komen tot één streekomroeporganisatie is vastgelegd in een onlangs door de omroepen ondertekende Letter of Intent. Recentelijk zijn de medewerkers van de omroeporganisaties op de hoogte gesteld van het besluit tot verder gaande samenwerking.

De genoemde stichtingen werken al sinds april 2014 samen binnen de Stichting Regionaal Media Centrum West-Friesland (RMC). Binnen het RMC is het gebruik van beschikbare middelen georganiseerd en is WEEFF tot stand gekomen als platform waarbinnen de omroepen zich presenteren op het internetportal en TV. Het bieden van content van hoge journalistieke kwaliteit gericht op de natuurlijke habitat en het brengen van dagelijks actueel nieuws, zijn de speerpunten.

De fusie is mede een gevolg van het convenant dat in 2013 is overeengekomen tussen de VNG en de OLON (de landelijke belangenvereniging van lokale publieke omroepen). Daarin zijn eisen geformuleerd waaraan lokale publieke omroepen moeten voldoen op het gebied van programma aanbod, informatievoorziening, organisatie en bediening van informatiekanalen (ether, kabel, internet). Daardoor is het samengaan van lokale omroepen in regionale streekomroepen noodzakelijk geworden. 

De komende periode zullen de organisaties binnen het RMC samenwerken om de nieuwe omroeporganisatie vorm te geven. Hierbij zal actief de samenwerking worden gezocht met andere lokale en regionale mediapartners waaronder NH. De beide studiolocaties in Hoorn en Enkhuizen blijven gehandhaafd. Het uiteindelijk resultaat waarnaar gestreefd wordt, is het verenigen van alle huidige activiteiten in één omroeporganisatie met één zendfrequentie, één website en één TV kanaal. Het streven is om de samenwerking af te ronden in een fusie die per 1 januari 2017 zijn beslag zal krijgen. De nieuwe streekomroep voor West-Friesland zal onder de al bekende naam WEEFF gaan opereren.

Reageren via facebook