‘Op eigen benen’

MEDEMBLIK – Het CDA vindt dat de leefbaarheid in iedere kern voorop moet staan. In veel kernen vervult het dorpshuis een belangrijke rol als het gaat om leefbaarheid. Het CDA heeft altijd uitgedragen, dat er alles aan moet worden gedaan om de dorpshuizen open te houden. 

In onze grote gemeente zijn heel veel dorpshuizen. Inmiddels is er een alom geaccepteerde oplossing om de ongelijkheid in bekostiging van deze accommodaties weg te nemen en de onderhouds- en financiële knelpunten aan te pakken. Door deze maatregelen vindt op hoofdlijnen harmonisatie in financiële uitgangspunten voor de accommodaties met subsidierelatie in de gemeente plaats. CDA fractievoorzitter Ed Meester licht dit toe; “Door het wegstrepen van gemeentelijke leningen tegen subsidie, het wegwerken van achterstallig onderhoud en het beschikbaar stellen van onderhoudsmiddelen voor de toekomst, worden deze accommodaties ‘op orde gebracht’.  Hierdoor start de lange termijn discussie in alle kernen gelijkwaardig”.  Claudia Selders-Kroezen (CDA fractielid) vertelt dat de aanpak en voorstellen met alle dorpshuisbesturen zijn besproken. Selders maakte deel uit van de stuurgroep bestaande uit besturen van dorpshuizen,  gemeenteraads-/commissieleden, ambtenaren en de portefeuillehouder. Deze groep zette zich in om het plan voor de dorpshuizen te begeleiden naar een heldere uitwerking en gedegen plan van aanpak.

Voorzitter van dorpshuis De Werf uit Hauwert, de heer J. Ruijter, is positief over het iets later uitgewerkte voorstel voor zijn dorpshuis.  Volgens hem zijn de gesprekken met de ambtenaren en portefeuillehouder in een goede sfeer gevoerd. Mark Collij, voorzitter van dorpshuis Twisk reageerde in januari jl. namens dertien dorpshuisbesturen. Hij kenmerkt het proces als een open en constructieve samenwerking.  “Dit voorstel ervaren wij daarbij als een waardering voor ons werk en een stimulans om dit ook in de toekomst voort te zetten. Wij voelen ons gezien en gehoord in het werk dat wij als vrijwilligers bijdragen aan de samenleving en de inspanningen die wij ons daarbij getroosten. Dat we dit in nauwe samenwerking met de gemeente kunnen en mogen doen, is een mooi voorbeeld van hoe je in een veranderende samenleving invulling kunt geven aan burgerparticipatie en leefbare kernen.” aldus Collij.  CDA fractielid Claudia Selders vult nog aan: “Dorpshuizen zijn maatschappelijke vastgoed. Naast dorpshuizen tellen de kernen nog vele andere vormen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, bibliotheken, consultatiebureaus, sportvelden, peuterspeelzalen en zorgvoorzieningen.  In het  projectplan Leefbaarheid wil het college het komende jaar samen met onder meer de inwoners, kernraden en gemeenteraad tot een lange termijnvisie komen voor leefbaarheid en dus ook alle voorzieningen in de kernen.”

De CDA fractie is tevreden over het behaalde resultaat, en ziet  één van haar principes in de praktijk gebracht:  ‘De samenleving, niet de overheid.’ Onze principes kunt u nalezen in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 via: http://bit.ly/1sALf97

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.