Medemblik Actueel.

Kwijtscheldingsbeleid WerkSaam

Regionieuws – Hebt u een schuld bij WerkSaam? Dan is dit belangrijke informatie voor u. U kunt namelijk kwijtschelding van een deel van de schuld krijgen als u een bepaalde periode aan uw aflossingsverplichtingen hebt voldaan. Dat betekent meestal dat u de aflossing elke maand op tijd hebt betaald. Kwijtschelding betekent dat u een deel van de schuld niet meer hoeft te betalen. Het moment van kwijtschelding is afhankelijk van de soort schuld (fraudeschuld of nietfraudeschuld) en de hoogte van de restschuld (lager of hoger dan € 6.000).

In het geval van een niet-fraudeschuld moet u voldoen aan twee voorwaarden. De eerste is dat de restschuld lager is dan € 6.000,-. De tweede is dat u ten minste vijf jaar aaneengesloten hebt afgelost op de schuld.

Is de restschuld van een niet-fraudeschuld hoger dan € 6.000,– maar hebt u wel tien jaar aaneengesloten afgelost op de vordering? Dan kunt u ook kwijtschelding krijgen. Om kwijtschelding te krijgen voor de restschuld van een fraudeschuld moet u tien jaar aaneengesloten afgelost hebben op de schuld én daarna ook in één keer ten minste 10% van de restschuld aflossen.

Kwijtschelding krijgt u niet automatisch. U moet dit zelf aanvragen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@werksaamwf.nl of brief te schrijven naar WerkSaam Westfriesland, Postbus 566, 1620 AN te Hoorn.

Reageren via facebook