12.1 C
Medemblik
24 mei 2020 12:36
Medemblik Actueel.

Discussie Vogel- en Habitatrichtlijn gestart, ook Medemblik krijgt hier mee te maken

Medemblik – Op 4 december startte de online dialoog over verbetering van de uitvoeringspraktijk van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Met de Vogel- en Habitatrichtlijn regelt de Europese Unie welke vogelsoorten en welke typen natuur beschermd moeten worden. Op www.natuurinuitvoering.nl gaan de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en de provincies graag met u in gesprek.

De natuurdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het behoud en herstel van de natuur. In de meest recente rapportages van het Planbureau voor de Leefomgeving zien we dat de teruggang van de biodiversiteit in zijn algemeenheid is gestuit. Daarmee zijn we weliswaar op de goede weg, maar dit betekent zeker niet dat we tevreden achterover kunnen leunen. We moeten nog grote stappen zetten.

Wat houdt dit in voor de gemeente Medemblik

Wij vroegen de fractievoorzitter van GroenLinks over hoe zij hier over denkt en hoe dit in de (nabije)toekomst gaat uitpakken. Ria Manshanden vertelde ons dat: “Al jaren blijkt uit diverse studies en publicaties o.a. van Landschap Noordholland dat o.a. door agrarisch beheer de rijkdom aan flora en fauna soorten, waaronder ook het aantal weidevogelsoorten, afneemt de afgelopen decennia.

Het maaibeheer, gebruik van bestrijdingsmiddelen en stikstofemissies hebben daartoe bijgedragen.Het zou een enorme goede ontwikkeling zijn, wanneer de agrarische sector zijn verantwoordelijkheid in deze neemt en andere wegen m.b.t. het beheer in gaat slaan.Stappen daartoe worden nu samen met natuurorganisaties genomen.De GroenLinks fractie zal deze ontwikkeling scherp blijven volgen.Alleen structurele veranderingen kunnen het tij doen keren.”

Reageren via facebook