14.3 C
Medemblik
26 september 2020 13:40
Medemblik Actueel.

PvdA Medemblik wil aanpassing verordering leerlingenvervoer Medemblik

Medemblik – De PvdA-Fractie in Medemblik komt,samen met Groen Links, PW 2010 en PWF, in de raadsvergadering van 10 december aanstaande met een motie vreemd aan de dag waarin zij het college oproepen om de verordering van het leerlingenvervoer aan te passen.

In het onderwijs in West-Friesland zijn de afgelopen jaren een duidelijke toename van zogenaamde nieuwkomersleerlingen waar te nemen. Leerlingen die korter dan 1 jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet beheersen. Er zijn al van dit soort klassen in Hoorn en Bovenkarspel.

In Medemblik is afgelopen 28 oktober bij OBS de Meridiaan als eerste binnen de gemeente Medemblik ook een ‘Nieuwkomersvoorziening’ gerealiseerd. Dit is tot stand gekomen dankzij goed overleg tussen alle schoolbesturen en gemeentebesturen in West-Friesland.  Door deze voorziening kunnen alle leerlingen uit de gemeente Medemblik die in aanmerking komen voor een plaats in een nieuwkomersklas geplaatst worden. Maar de PvdA ziet deze groep in de toekomst enkel maar stijgen waardoor er vervoersproblemen gaan ontstaan om deze groep naar school en weer naar huis te kunnen brengen.

Ook bij de afdeling leerplicht van de gemeente Medemblik zijn de alarmbellen gaan rinkelen toen zij signalen kregen dat nieuwkomers thuis zitten en dat scholen niet de expertise hebben om deze groep adequaat onderwijs te geven. Deze groep kinderen is leerplichtig en de gemeente Medemblik is verplicht om deze kinderen een goede onderwijsvoorziening aan te bieden.

De twee schoolbesturen binnen de gemeente Medemblik zullen op dit moment nog zelf de kosten dragen van het leerlingenvervoer maar er moet wel een oplossing worden gezocht voor de nabije toekomst, de PvdA denkt hierbij aan de wet bijzondere bijstand.

In de motie die zij dan ook samen met Groen Links, PW 2010 en PWF gaan indienen wil de PvdA dat:

  1. wordt aangegeven op welke punten de verordening leerlingenvervoer zou kunnen worden aangepast, om het mogelijk te maken dat nieuwkomers onder de al geldende voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor leerlingenvervoer, dan wel te komen tot een nieuwe bekostigingsvoorziening voor vervoerskosten van leerlingen naar nieuwkomersklassen;
  2. aangegeven wordt welke financiële consequenties dit heeft; daarnaast tevens
  3. deze motie in het eerstvolgende Madivosa aan de orde te stellen en te pleiten voor een eensluidend beleid binnen de 7 Westfriese gemeenten;
  4. deze motie door te sturen naar de overige Westfriese gemeenten.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?