College Medemblik ziet weing in plan om bibliotheek te commercialiseren

Medemblik – Het college is dit jaar door de rechter teruggefloten om haar plan het mes te zetten in de bezuinigingen richting de bibliotheken in de gemeente Medemblik. Dit ging om een bedrag van € 200.00,- vanaf 2017 in te voeren. Het college komt donderdagavond met 3 nieuwe voorstelling richting de commissie Samenleving om toch het gestelde doel te kunnen halen.

Van oudsher ondersteunt de gemeente Medemblik de lokale bibliotheek. Sinds 2011 is de gemeente Medemblik op regionaal niveau (Westfriesland minus Hoorn) bestuurlijk en met de Stichting Westfriese Bibliotheken in gesprek over de toekomstbestendige bibliotheek. Sinds 2015, toen de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) van kracht werd, heeft de bibliotheek een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid,pluriformiteit en authenticiteit.

Op 20 augustus 2014 heeft de gemeenteraad de voorgestelde bezuinigingen goedgekeurd maar de Stichting Westfriese Bibliotheken zijn met succus in beroep gegaan tegen deze beslissing bij de rechtbank. De rechter verklaarde het besluit nietig. Het college heeft wel hoger beroep aangetekend deze beslissing waardoor de beslissing van de rechter is herroepen.

In 2012 ontving de bibliotheek een subsidie van € 1.025.237,-. Vanaf 2018 is er een structureel subsidiebedrag beschikbaar van € 575.237,-. Dit is inclusief de nu voorgestelde bezuiniging.

Bestuurswisseling en structuurverandering Stichting Westfriese Bibliotheken

De Stichting Westfriese Bibliotheken zit momenteel in een bestuurswisseling. Het nieuwe bestuur zal met ingang van 1 januari 2016 worden ingesteld. Het zittende bestuur heeft mondeling aangegeven de procedure te willen starten om te komen tot een wijziging van de bestuursvorm naar Raad van Toezicht met een dagelijks bestuur.

Het college stelt de commissie samenleving nu 2 scenario’s voor :

Scenario 1: de Westfriese Bibliotheken blijft de subsidiepartner voor de gemeenten. De bibliotheek gaat een proces in van omvorming van de traditionele uitvoering van de bibliotheekfunctie naar de bibliotheekfunctie als onderdeel van een brede culturele voorziening.

Scenario 2: Een alternatief scenario is dat de gemeente Medemblik de subsidie met de Westfriese Bibliotheken beëindigt en dat gezocht wordt naar een nieuwe partner zoals bibliotheek Hoorn of een commerciële partij die binnen het budget van € 575.237,- (beschikbare budget v.a. 2018) bibliotheekwerk in de gemeente Medemblik zal gaan aanbieden. 

Het college ziet een commerciële partij als partner van de bibliotheken niet echt zitten, het college is van mening dat dit afbreuk doet aan een krachtige,efficiënte, toekomstbestendige en regionale bibliotheekfunctie als onderdeel van een complete regionale culturele voorziening.  Het college zal de commissie dan ook aanraden om scenario 1 als voorkeur te kiezen.

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.