Windmolens Zwaagdijk kost Gedeputeerde de Vries de kop.

Haarlem – Ralph de Vries heeft de Commissaris van de Koning, Johan Remkes, de fractievoorzitters van Provinciale Staten en de leden van Gedeputeerde Staten laten weten zijn functie als gedeputeerde duurzaamheid, energie, cultuur en bestuur van de provincie Noord-Holland per direct neer te leggen.

Het College van Gedeputeerde Staten neemt kennis van het besluit van De Vries. In onderling overleg wordt zijn portefeuille waargenomen, totdat de fractie van D66 Noord-Holland in zijn opvolging heeft voorzien,meldt de Provincie Noord-Holland vanochtend.

De Vries schrijft in een brief aan de leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dat: ,, Afgelopen voorjaar ben ik met veel enthousiasme in Noord-Holland begonnen als gedeputeerde met de portefeuilles duurzaamheid, bestuur en cultuur. Bij aanvang realiseerde ik me dat de portefeuille duurzaamheid met daarin het dossier wind op land geen gemakkelijke opgave zou worden. Dit dossier kent een bestuurlijke en vooral politiek beladen geschiedenis, die zijn weerslag vindt in het coalitie-akkoord. Maar politiek is nu eenmaal niet altijd makkelijk, dat is part of the job.

Meer dan 15 jaar geleden ben ik de politiek ingegaan om met volle overtuiging te werken aan mijn idealen en die van mijn partij D66. Natuurlijk zijn verschillen in belangen en opvattingen de kern van het politieke bedrijf, maar juist ook het sluiten van compromissen en een open manier van samenwerken zijn nodig om concrete resultaten te realiseren. Een open politicus willen zijn, betekent ook oog hebben voor je eigen tekortkomingen. Voor mij zijn dat ongeduld en mijn temperament, eigenschappen die me zowel helpen als in de weg kunnen staan.

Met mijn stijl van besturen wil ik mensen inspireren, verbinden en motiveren. Daarbij ga ik dilemma’s en keuzes niet uit de weg, maar zoek ik naar draagvlak door partijen zo vroeg mogelijk te betrekken en serieus te nemen. Juist in samenspel en door het ophalen en verder brengen van ideeën vind ik motivatie voor mijn politiek handelen.

Richting Provinciale Staten sta ik voor een open en transparante manier van samenwerken, waarbij ik concreet en inhoudelijk in kan gaan op voorstellen en suggesties ongeacht of deze nu van coalitie- of oppositiezijde komen. De verhoudingen in Provinciale Staten en tussen Provinciale en Gedeputeerde Staten liggen in Noord-Holland echter in hoge mate vast. Dit leidt naar mijn idee tot risicomijdend gedrag en het doodbloeden van het debat. Het echte debat op inhoud, dat als politiek cement zou moeten dienen, verdwijnt naar de achtergrond. Wat resteert is een voorspelbaar ritueel.

Politiek betekent voor mij eerlijk zijn naar anderen, maar vooral naar jezelf. Ik constateer dat ik tegen de grenzen van mijn geloofwaardigheid aanloop en dat dit mijn functioneren als gedeputeerde hindert. In toenemende mate heb ik moeite met het verdedigen van beleid, dat ik te generiek en beperkend vind en dat niet bijdraagt aan de noodzakelijke energietransitie in NoordHolland.

Bovenstaande reflectie maakt dat ik mij genoodzaakt zie om mijn ontslag aan te bieden aan Provinciale Staten en per direct mijn taken neer te leggen.

Graag bedank ik de leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten voor de samenwerking. Tevens dank ik mijn staf, alle ambtenaren en al diegenen die op de een of andere manier mijn pad kruisten tijdens mijn werkzaamheden voor Noord-Holland. Het was kort maar hevig.

Ik wens mijn opvolger alle goeds toe en hoop dat hij of zij een inspirerende invulling aan de portefeuilles duurzaamheid, bestuur en cultuur zal geven.”

Met vriendelijke groet, Ralph de Vries

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.