13.8 C
Medemblik
29 september 2020 02:29
Medemblik Actueel.

Medemblik verwelkomt 8 nieuwe Nederlanders.

Medemblik – Acht inwoners uit de gemeente Medemblik hebben vandaag de Nederlandse nationaliteit gekregen. Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen is men verplicht om de inburgeringscurcus te volgen. Deze 8 mensen hebben dit met succes gedaan en zijn daarom dan ook vanaf vandaag 100% Nederlander.

Wat is de inburgeringscurcus

Nederland stelt sinds 15 maart 2006 inburgering in het buitenland verplicht voor anderen dan vluchtelingen en asielzoekers. Immigranten die vanwege gezinshereniging of gezinsvorming naar Nederland komen moeten op de Nederlandse ambassade in hun land van herkomst een examen afleggen.

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Sinds 1 januari 2007 bestaat de wettelijke plicht tot het afleggen van een inburgeringsexamen. De cursus is bedoeld voor nieuwe immigranten van buiten de Europese Unie, de Europese economische zone, Zwitserland en Turkije, die verplicht zijn in te burgeren. De lesstof bevat onder andere de taal en andere sociale, economische en juridische vaardigheden van het land waar men zich wil vestigen. Gemeenten zijn verplicht bepaalde groepen allochtonen een inburgeringscursus aan te bieden. In 2012 is nog deels subsidie mogelijk. In 2013 vervalt de subsidie voor inburgering.

Voor geestelijke bedienaren (de term komt uit de Wet inburgering) als imams en pandits bestaan eigen aanvullende inburgeringscursussen, gericht op hun beroepspraktijk in Nederland, een geseculariseerd land. Voor deze cursussen bestaat grote interesse.[bron?]

Er zijn in Nederland veel aanbieders van inburgeringscursussen. Er is een keurmerk voor deze aanbieders: het Keurmerk Inburgeren van Blik op Werk. Een bedrijf met dit keurmerk voldoet aan een aantal kwalitatieve voorwaarden.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?