29.6 C
Medemblik
12 augustus 2020 22:37
Medemblik Actueel.

Medemblik krijgt natuurvriendelijke oevers

Medemblik – De gemeente Medemblik heeft ‘groen’ hoog in het vaandel staan, zo worden de walkanten tijdens de zomermaanden al niet meer gemaaid om de aanwezige fauna met rust te laten. Maar voor de fracties van GroenLinks, PWF, PW2010 en de PvdA was dit nog niet voldoend. Afgelopen donderdag riepen zij via een motie het college op om een ‘waterplan’ te gaan ontwerpen.

Samen met het Hoogheemraadschap zal de gemeente Medemblik dit ‘Waterplan 2016’ gaan ontwerpen en medio 2016 gaan voorleggen aan de gemeenteraad. Met dit waterplan willen de indieners van de motie bewerkstelligen dat het water in en rondom de gemeente Medemblik niet alleen voor het toerisme en recreatie zeer belangrijk is, maar naast de landschappelijjke waarde en de natuurwaarde ook het waterkwaliteit voor de gezondheid van mens,plant en dier van groot belang is.

De gemeente Medemblik gaat hiervoor zgn. ‘natuurvriendelijke oevers’ inrichten. Natuurvriendelijke oevers ook praktische voordelen hebben;ze gaan de afkalving van de walkanten tegen en zijn door hun geleidelijke overgang van water naar walkant voor weggebruikers veiliger dan bv. steile taluds.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?