Medemblik heeft in Piet Groot(BAMM) zijn eigen Don Quichot

Medemblik – Al jaren vecht Piet Groot in de gemeenteraad van Medemblik voor de vakantieparken en het toestaan dat arbeidsmigranten daar tijdelijk kunnen wonen. Maar de gemeente Medemblik is stellig in hun overtuiging dat dit niet mag en treedt daarom ook streng op tegen permanente bewoning op een vakantiepark.

Maar Piet Groot blijft moedig doorstrijden en zo ook afgelopen donderdag tijdens de algemene beschouwingen over de begronting 2016 toen hij via een amendement het college wederom weer opriep om hun standpunt te wijzigen.

Op het vakantiepark in Andijk zijn de afgelopen tijd al 50 vakantiehuisjes gesloopt, 50 vakantiehuisjes waar prima arbeidsmigranten konden verblijven volgens Groot. Als de gemeente dit had toegestaan was het hele ‘geouwehoer’ over megahotels voor arbeidsmigranten helemaal niet nodig geweest en had het vakantiepark in Andijk nog 50 vakantiehuisjes gehad. Groot verteld verder dat Medemblik verplicht was om de weggejaagde arbeidsmigranten een alternatief aan te bieden en ook dat hebben zij niet gedaan waardoor de gemeente in overtreding is.

Tot slot zegt Piet Groot: ,, ook belanghebbenden, zoals huisjeseigenaren op hoge kosten zijn gejaagd en tot kapitaalvernietiging zijn gedwongen, wat weer tot negatieve effecten voor economie en leefbaarheid leidt en zijn de huisvestingsproblemen onnodig vergroot. Het is dan ook volkomen strijdig met de behoefte  aan bad,bed en brood en dat vanuit het ministerie in Den Haag ook bekritiseerd wordt.”

Groot is ook boos op het college en beschuldigd ze zelfs van de raad onvolledig en onjuist informeren van de raad over de kosten van deze handhaving. Vanaf 2007 wordt er concequent gecontrolleerd wat minimaal 100.000 euro per jaar kost, op eerdere vragen ontkende het college dat dit al een slordige half miljoen euro had gekost.

Piet Groot vind het bedrag van 100.000 euro zeer onduidelijk, hij zegt dan ook: ,, het is onbekend of alle kosten in deze 100.000 euro zijn meegenomen en dat het ‘gehakketak’ over de Vlietlanden niet eens is meegerekend.