Medemblik Actueel.

HVC terrein Middenmeer gaat experimenteren met duurzaam storten

Medemblik – De provincie Noord-Holland neemt deel aan de pilot introductie duurzaam stortbeheer (iDS). In dit 10 jaar durende experiment wordt onderzocht hoe stortplaatsen emissiearm kunnen worden gemaakt. Er is één pilotlocatie in Noord-Holland: stortplaats Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “Ik vind het belangrijk dat de provincie Noord-Holland meedoet aan deze pilot om het milieu beter te maken voor deze en de nieuwe generatie. Tevens besparen we hier veel geld mee dat we verder investeren in het milieu,” meldt de Provincie Noord-Holland vandaag.

Op 6 oktober ondertekende Talsma namens de provincie Noord-Holland de Green Deal Duurzaam Stortbeheer. Andere partijen waren onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Interprovinciaal Overleg (IPO) en vereniging Afvalbedrijven. De partijen spraken af gezamenlijk langdurig onderzoek te doen naar het verduurzamen van het storten van afval. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken.

Duurzaam stortbeheer: versnelde afbraakprocessen

Volgens de huidige regels wordt het afval in een stortplaats ‘ingepakt’ zodat het gestorte afval volledig afgesloten is van de omgeving. Hierdoor kunnen verontreinigende stoffen niet naar de omgeving lekken. Nadeel van deze werkwijze is dat deze stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd. Dat brengt de nodige kosten met zich mee. Bij duurzaam stortbeheer wordt gebruikgemaakt van natuurlijke afbraakprocessen. Hiervoor worden achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats gebracht. Verontreinigingen worden hierdoor voor een deel afgebroken en voor een deel vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval. Het duurt naar verwachting 10 jaar om met de versnelde afbraakprocessen de verontreinigingen in de stortplaats af te breken. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiënische eisen, zodat er geen gevaar voor de omgeving bestaat.

Kostenbesparing

Als het experiment succesvol is, betekent dit dat een gesloten stortplaats na duurzaam stortbeheer geen bijzondere aandacht meer nodig heeft. Dat geeft landelijk bezien een kostenbesparing van tientallen miljoenen euro’s. Deze besparing is mogelijk doordat er geen water- en gasdichte afwerking meer nodig is, die na een bepaalde termijn moet worden vervangen. Dit maakt het ook mogelijk om de stortlocaties een hoogwaardiger nieuwe bestemming te geven. Vanuit het buitenland is veel belangstelling voor duurzaam stortbeheer. De verwachting is dat het Nederlandse bedrijfsleven omzet kan genereren bij het internationaal verspreiden van de innovatieve aanpak.

Locaties

De pilots worden uitgevoerd op stortlocaties van Afvalzorg en Attero. Deze locaties liggen  in de provincies Noord-Holland (Hollands Kroon, stortplaats Wieringermeer), Noord-Brabant (Bergen op Zoom, stortplaats Kragge II) en Flevoland (Almere, stortplaats Braambergen).

Meer informatie over het project is te vinden opwww.duurzaamstortbeheer.nl.

Op de foto staand vlnr: Paul Ganzeboom (Attero), Richard te Riet (Twence), Tjeerd Talsma (Noord-Holland), staatssecretaris Wilma Mansveld, Johan van den Hout (Noord-Brabant), Bert Krom (Afvalzorg en Stichting Duurzaam Storten), Florens Slob (Vereniging Afvalbedrijven), Bea Schouten (Gelderland). Zittend vlnr: Wim van Lieshout (HVC Groep) en Paul Dijkman (Van Gansewinkel). Foto: Wiebe Kiestra Fotografie

Reageren via facebook