Medemblik Actueel.

PvdA blij met voortvarende aanpak huisvesting vluchtelingen

Medemblik – Afgelopen dinsdag 14 oktober presenteerde het gemeentebestuur aan de omwonenden van de Grietje Slagterlaan het plan om op het terrein van de voormalige tennisbanen 45 woonunits voor vergunninghouders en starters te realiseren.

. Dirk Kuipers
Dirk Kuipers: In deze noodsituatie kan je nu eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Diegenen die de lokale politiek volgen, weten dat de fractie van de PvdA soms kritische geluiden richting het college laat doorklinken. Hier past echter een compliment voor de voortvarende aanpak waarmee het probleem van de huisvesting van vluchtelingen wordt aangepakt.
De gemeenteraad heeft in meerderheid op 10 september, naar aanleiding van een motie van de PvdA, het college opdracht gegeven na te gaan waar vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. De VVD stemde toen tegen, omdat men vond dat er structureel beleid moest komen en er zo nog meer druk kwam op de sociale woningmarkt.

Dat laatste is nu deels opgevangen omdat op de locatie ook woningen voor starters worden gerealiseerd. Overigens geven de wooncorporaties aan dat die druk vooralsnog zeer plaatsgebonden is.

Medemblik heeft hiermee zijn verantwoordelijkheid genomen; het is te makkelijk om die verantwoordelijkheid alleen bij de corporaties neer te leggen, zoals de VVD wil. Medemblik is wettelijk verplicht vluchtelingen te huisvesten, heeft ook een taakstelling en de verwachting is dat die volgend jaar nog hoger zal uitvallen dan dit jaar. Daar vallen geen economisch vluchtelingen onder, die krijgen geen verblijfstatus.

Dat kunnen corporaties niet alleen opvangen en daarom is het goed dat in deze uitzonderlijke situatie de handen ineen worden geslagen. Zo is het voorstel aan de Raad, die in december beslist, dat de gemeente eenmalig twee ton bijdraagt en de drie corporaties de Woonschakel, het Grootslag en Wooncompagnie het restant van het totale exploitatietekort van 1,38 miljoen euro opvangen.

Reageren via facebook