15.9 C
Medemblik
27 mei 2020 00:27
Medemblik Actueel.

Sombere voetbaltijden voor voetbalverenigingen Medemblik

Medemblik – De voetbalverenigingen in de gemeente Medemblik zijn nog niet klaar met wethouder Joset Fit als het gaat om de door de gemeente opgelegde bezuinigingen richting de sportverenigingen.

Medemblik wil 285.000 euro bezuinigingen en dat kunnen vooral de kleinere voetbalclubs niet trekken. Om zelf het onderhoud aan de sportvelden te moeten doen moet bijvoorbeeld een voetbalvereniging als S.V Spartanen moeten investeren in de aanschaf van een tractor en een grasmaaier wat al snel 30.000 tot 50.000 euro gaat kosten. Tel daarbij op de aanschaf van rollers,bladzuigers,beregeningsinstallaties,prikkers, grasrapers etc etc dan loopt deze investering al snel op tot 100.000 euro of nog hoger.

Geen van de voetbalverenigingen in de gemeente Medemblik heeft dit geld beschikbaar en zullen dus een lening moeten gaan afsluiten tegen een rente van 5% over 20 jaar waardoor alleen al in het eerste jaar er een extra last van 10.000 euro op de schouders van de voetbalverenigingen komt. Zeker voor de kleine voetbalverenigingen is dit een onhaalbare zaak.

Anneke van der Geest (PW2010) zegt in een reactie buitengewoon kritisch te zijn over deze plannen. Zij wijst op de begroting waarin duidelijk staat dat het beoefenen van een sport voor jong en oud voor arm en rijk mogelijk moet blijven. Voetbal moet laagdrempelig zijn, kinderen gaan al op jonge leeftijd voetballen en blijven zo gezonder.

Anneke van der Geest zegt verder dat tijdens de commissievergadering afgelopen donderdagavond een vereniging vertelde of zij ook zo’n mooi sportcomplex krijgen als zij met een andere vereniging gaan fuseren.   Ook is zij zeer kritisch op de terreinen te laten onderhouden door vrijwilligers. Je kan moeilijk oudere mensen met een kettingzaag een boom in sturen om takken te zagen. (Redactie: bij v.v. Opperdoes bestaan de vrijwilligers hoofdzakelijk uit mensen van 70 jaar of ouder). Van der Geest vervolgd haar verhaal met te stellen dat de gemeente dan wel een verzekering heeft maar de vrijwilligers geen professionals zijn.

Het vreemde vind van der Geest dat Medemblik wel vele tonnen steekt in het zeilcentrum maar daar zul je vrijwel geen inwoners van de gemeente Medemblik zien sporten.

Ed Meester van het CDA zegt ook kritisch te zijn maar heeft wel bedenkingen bij de berekeningen die door de verenigingen zijn gemaakt over de investeringen die zij moeten doen van 100.000 euro of meer. Meester denkt dat er meer mogelijkheden zijn dan per vereniging materiaal aan te schaffen. Gezamelijk inkopen is een mogelijkheid maar ook uitbesteden aan bv een loonbedrijf is een optie.

Ook zet Meester vraagtekens bij de berekening dat verenigingen met  kunstgras goedkoper uit zijn dan de verenigingen met echt gras.  Ed Meester wijst op de afschrijving van een kunstgrasveld. ,, De toplaag van een kunstgrasveld wordt in 12 tot 15 jaar afgeschreven en vervangen van een toplaag kost minimaal 150.000 euro waardoor dit dus jaarlijks 12 tot 15.000 euro gaat kosten voor de vereniging. Tel daar bij op de onderhoudkosten dan is kunstgras zeker niet goedkoper dan gewoon gras.”

Ed Meester hoopt wel dat nog dit jaar de knoop wordt doorgehakt en er een besluit wordt genomen, ook al hebben verenigingen als MOC en DESS al aangegeven dat zij liever zien dat het voorstel teruggaat naar de tekentafel.

Matthijs de Vries van de VVD reageert:,,Vooropgesteld, de VVD Medemblik staat in principe achter het idee van het overhevelen van taken en het perspectief wat voor verenigingen is gesteld. Maar wel met meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden en budgetten.

Overigens hebben ook de meeste verenigingen in hun reacties aangegeven dat ze de noodzaak tot bezuinigen begrijpen. Uit het grote aantal vragen en opmerkingen van de insprekers en de aanvullende vragen vanuit de commissie

blijkt echter ook dat het voorstel dat nu voorligt onduidelijkheden of onjuistheden bevat. De cijfers zijn nu onduidelijk en het is nog maar de vraag of er goed is geluisterd naar de alternatieve plannen van de verenigingen.

De VVD is er vooralsnog niet van overtuigd dat de vertrekpunten voor de verenigingen gelijk zijn en dat dit voorstel leidt tot een harmonisatie die eerlijk en uitlegbaar is voor alle betrokken verenigingen.

Voetbalverenigingen zijn vaak meer dan voetbalverenigingen alleen en de totale exploitatie komt door andere tegenvallers al erg onder druk. Net als andere fracties heeft de VVD  leefbare kernen hoog in het vaandel staan.

Als blijkt dat dit bezuinigingsvoorstel, of zoals wethouder Fit stelt – deze taakstelling – niet realistisch of haalbaar is, dan had ik verwacht dat ze hiermee eerder naar de raad zou zijn teruggekomen.”

Reageren via facebook