Medemblik Actueel.

Politiek

VVD Medemblik kritisch over huisvesting vergunninghouders Wognum

Medemblik – In samenwerking met de wethouder heeft woningcorporatie de Woonschakel een plan gepresenteerd om 45 semi-permanente woonunits te realiseren op de voormalige tennisvelden in Wognum. 27 huizen zijn bedoeld voor zogeheten vergunninghouders (voormalig asielzoekers die recht hebben op een huurhuis) en 18 huizen voor reguliere woningzoekenden.

De VVD is vooralsnog tegenstander van deze plannen. Wij willen duidelijkheid over de doelgroep van uitgeprocedeerden: gaat het om gezinnen, alleenstaanden, economische migranten of oorlogsvluchtelingen? Ook zijn wij benieuwd naar de impact op de sociale voorzieningen. Bij de politieke vergaderingen die hierover (in november) zullen plaatsvinden zal de VVD dit kritisch aan de orde stellen.

In ieder geval kan de VVD niet achter de voorgestelde financiering staan. Zo geeft de gemeente een eenmalige subsidie van naar verwachting € 200.000. Ook worden de tennisvelden, die in eigendom van de gemeente zijn, kosteloos beschikbaar gesteld. Hierdoor moet de gemeente meebetalen aan de plannen terwijl dit haar verantwoordelijkheid helemaal niet is. Het is immers een taak van de woningcorporatie om sociale huurwoningen te bouwen, te betalen en de doorstroom op de wachtlijsten te bevorderen. In deze constructie zullen verantwoordelijkheden op onjuiste manier verstrengeld raken. Feitelijk gaat de gemeente de Woonschakel rechtstreeks subsidiëren: daar staan wij niet achter. 

Wij ontkennen niet dat er grote druk is gekomen op de voorraad huurwoningen. Maar deze situatie is niet van gisteren. Sommige inwoners wachten al meer dan 5 á 6 jaar op een woning. Daarom heeft de VVD zich al jaren ingezet voor de bouw van meer sociale huurwoningen én koopwoningen voor starters. Wij hebben daarvoor het Deltaplan Woningbouw bedacht, waarin gemeentegrond werd verkocht (met uitgestelde betaling). Hierdoor zullen de wachtlijsten afnemen en blijven jonge mensen in de gemeente wonen. Deze ideeën zijn door andere partijen jarenlang weggewuifd als overbodig en onwenselijk.

Nu de wachtlijst nóg langer is geworden door de nieuwe instroom van asielzoekers lijken er ineens deuren open te gaan die tot voor kort gesloten bleven. Maar de actualiteit van alledag is geen aanleiding om de rollen om te draaien en de gemeente te laten meebetalen. Dat zorgt voor precedentwerking. Zeker met het vooruitzicht van nog meer instroom op de wachtlijsten is dat onwenselijk. Kloppen andere woningcorporaties straks ook bij de gemeente aan voor nieuwe bouwplannen?

Wij waarderen de voortvarendheid van de Woonschakel, maar vinden dat zij onder alle omstandigheden gewoon de gemeentegrond moet kopen en de bouw volledig zelf moet financieren. Pas in die situatie zal de VVD haar mening over dit plan opnieuw overwegen. Daarbij moet dan ook meer duidelijkheid zijn over de doelgroep en de gevolgen voor de sociale voorzieningen. 

Namens de VVD-fractie van Medemblik,

Mark Raat
Fractievoorzitter

Reageren via facebook