Medemblik Actueel.

Algemeen

Woningstichting Het Grootslag draagt bij aan huisvesting vergunninghouders in gemeente Medemblik

Wervershoof – De gemeenteraad van Medemblik heeft het college opdracht gegeven een plan te maken om bij te dragen aan de oplossing van het ruimtegebrek in de asielzoekerscentra. Het college stelt de raad voor om via een versnelde procedure tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige tennisvelden aan de Grietje Slagterlaan in Wognum te bouwen.

Woningcorporatie De Woonschakel is bereid de woningen te bouwen. Woningstichting Het Grootslag en woningcorporatie Wooncompagnie dragen bij aan de investering in het plan. De woningen zijn bedoeld voor vergunninghouders (27 wooneenheden) en reguliere starters (18 wooneenheden) die op zoek zijn naar een huurhuis.  Het plan biedt hiermee ruimte voor in totaal maximaal 90 vergunninghouders. De gemeenteraad neemt op 10 december een besluit over het plan.

Door vergunninghouders te huisvesten, maken zij plaats voor vluchtelingen in de opvanglocaties. Het huisvesten in nieuw te bouwen woningen, dempt de druk op de sociale woningmarkt. Daardoor komen reguliere woningzoekenden niet in het gedrang.

Reageren via facebook