5.4 C
Medemblik
26 februari 2021 19:04
Medemblik Actueel.

Voetbalverenigingen nemen beheer en onderhoud sportvelden over van de gemeente

Medemblik – Het college is met de diverse voetbalverenigingen overeengekomen dat de verenigingen het beheer en onderhoud van het volledige sportcomplex van de gemeente gaan overnemen. Als compensatie voor de extra kosten krijgen zij dan een onderhoudssubsidie.

Door dit akkoord hoopt het college zo de afgesproken bezuinigingsopdracht van de gemeenteraad van € 285.000,- te kunnen bewerkstellingen.

Het merendeel van de verenigingen overwegen om de taken in eigen beheer te gaan uitvoeren of via onderlingen samenwerking. Wel geven de verenigingen te kennen dat zij nog geen ervaring hebben met het zelf uitvoeren van het onderhoud en ook de kennis mist.

Om dit te kunnen realiseren zullen de verenigingeneen structuur moeten gaan opzetten van vrijwilligers en materieel om het onderhoud goed te kunnen gaan uitvoeren.  Het college is bereidwillig om daar waar nodig de verenigingen te ondersteunen in het opzetten van een eventuele samenwerkingvorm.

Wat als een vereniging niet wil meewerken?

Met de voetbalverenigingen zijn in het verleden huurcontracten afgesloten. Hierin zijn de wederzijdse verplichtingen opgenomen. Wanneer een vereniging niet mee wil werken kan deze zich beroepen op het contract.

Bij opzegging van het contract moeten wettelijke termijnen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen. Dit zou tot gevolg hebben dat de bezuinigingstaakstelling later wordt behaald.

Met de verschillende overlegmomenten en door in de voorstellen rekening te houden met de reacties van de verenigingen wordt dit risico zoveel mogelijk beperkt.

Tekorten

Tot en met het jaar 2018 voorziet het college nog wel een jaarlijks, teruglopend, tekort op de sportvelden. Voor 2016 spreekt men over een bedrag van € 108.417,- in de min, voor 2017 spreekt het college over een bedrag van € 74.064,- in de min en voor 2018 € 39.715,- in de min.  Pas in 2019 zal er weer groene cijfers worden geschreven met een plus van € 34,169,-  .

Aankomende donderdag zal er in de commissie voor het eerst over dit akkoord worden gesproken, de gemeenteraad heeft het laatste woord tijdens de raadsvergadering begin november.

Reageren via facebook