13.5 C
Medemblik
24 oktober 2020 02:14
Medemblik Actueel.

Medemblik bouwt woningen voor asielzoekers met verblijfsvergunning in Wognum

Medemblik – De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven een plan te maken om bij te dragen aan de oplossing van het ruimtegebrek in de asielzoekerscentra (AZC).

Het college stelt de raad voor om via een versnelde procedure tijdelijke woningen op het terrein van de voormalige tennisvelden aan de Grietje Slagterlaan te bouwen. Woningcorporatie De Woonschakel is bereid de woningen te bouwen. Woningcorporatie Het Grootslag en Wooncompagnie dragen bij aan de investering in het plan. De woningen zijn bedoeld voor vergunninghouders (27 wooneenheden) en reguliere starters (18 wooneenheden) die op zoek zijn naar een huurhuis. Vergunninghouders zijn ex-asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze verhuizen van het AZC naar een reguliere woning in een gemeente. Het plan biedt hiermee ruimte voor in totaal maximaal 90 vergunninghouders. De gemeenteraad neemt op 10 december een besluit over het plan.

Door vergunninghouders te huisvesten, maken zij plaats voor vluchtelingen in de opvanglocaties. Het huisvesten in nieuw te bouwen woningen, dempt de druk op de sociale woningmarkt. Daardoor komen reguliere woningzoekenden niet in het gedrang.

Achtergrondinformatie

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om vergunninghouders een woonruimte toe te wijzen. Ze hebben voorrang op alle andere woningzoekenden. De provincie bepaalt hoeveel mensen elke gemeente moet opnemen. In de gemeente Medemblik zijn dat er dit jaar 75. Voor 2016 volgt een nieuwe taakstelling, die naar verwachting hoger wordt. De druk op de sociale huizenmarkt neemt hierdoor toe. Vergunninghouders die het AZC verlaten en verhuizen naar een woonruimte, maken plaats voor de tijdelijke opvang van nieuwe vluchtelingen.

De oorlog in Syrië duurt al vier jaar en de terroristen van Islamitische Staat zaaien al meer dan een jaar dood en verderf. Omdat de buurlanden van Syrië inmiddels overvol zijn met vluchtelingen, is er sinds enkele maanden sprake van een massale vluchtelingenstroom vanuit Syrië naar Europa. Vier miljoen Syriërs zijn op de vlucht. De helft van hen, twee miljoen mensen dus, verblijft in Turkije. In Libanon zijn het er ruim een miljoen en in Jordanië meer dan 600.000. In al die landen verslechteren de levensomstandigheden voor de vluchtelingen. En bovenal: er is geen perspectief dat het snel beter wordt. Naar schatting zijn 300.000 Syrische vluchtelingen rechtstreeks of via de kampen naar Europa getrokken. Dat aantal neemt snel toe.

Het meest nijpende probleem in Nederland betreft de vele vluchtelingen die hier hun toevlucht zoeken. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) coördineert de opvang en zoekt tijdelijke noodvoorzieningen. Vluchtelingen verblijven daar in principe maximaal 72 uur. Daarna stromen ze door naar een andere tijdelijke opvanglocatie, een asielzoekerscentrum (AZC). De vluchtelingen verblijven daar tot bekend is of ze een verblijfsvergunning krijgen. Niet iedereen krijgt een vergunning. Economische vluchtelingen en mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten zijn voorbeelden van oorzaken om het verzoek af te wijzen. Zij moeten terug naar hun eigen land. Asielzoekers die in Nederland mogen blijven krijgen een verblijfsvergunning. We noemen ze vergunninghouders.

Reageren via facebook