Medemblik Actueel.

Bedrijven

LTO Noord: ,, Geen verplichte weidegang koeien”

Medemblik – Op intiatief van de SP heeft GroenLinks met D66 een initiatiefnota ingediend om de koe in de wei te houden. In 2001 liep negentig procent van de koeien in de wei. In 2013 was dit percentage gedaald naar zeventig procent. Als koeien steeds vaker op stal staan, dan zorgt dat voor schadelijke welzijns-, gezondheids- en milieueffecten, zoals uierontsteking en meer uitstoot van broeikasgassen. Met het initiatief keren de partijen de ontwikkeling dat steeds minder koeien in de wei staan. De partijen willen daarom moet het recht op weidegang opnemen in de wet. Bedrijven mogen alleen uitbreiden als ze de weidegang van de koeien kunnen garanderen.

LTO Noord tegen deze plannen

Arie Schouten
Arie Schouten

LTO Noord reageert afwijzend tegen deze plannen uit Den Haag. In een gesprek met Arie Schouten van LTO Noord zegt Schouten dat: ,,We zien veel voordelen in weidegang,maar niet voor ieder bedrijf zijn de omstandigheden hetzelfde. Het kan zijn dat een veehouder niet veel weiland bij de boerderij heeft liggen. Ook is het vaak niet mogelijk de koeien naar buiten te laten gaan als de grondsoort om de stal bij slecht weer snel drassig wordt .”

Op de vraag of er ook betere oplossingen zijn wijst Schouten naar Friesland Campina en Beemsterkaas, die boeren een hogere prijs geven voor weidemelk en weidekaas.  ,,En als de consument wil waarderen dat de koeien in de wei lopen, kunnen ze melkproducten kopen, die gemaakt is van ‘weidegang’melk,” zegt Arie Schouten.

Genoeg regels

Arie Schouten vindt de huidige regelgeving genoeg, ,,In Westfriesland zijn trouwens de bedrijven die de koeien het hele jaar op stal hebben op de vingers van één hand te tellen. Het wil overigens niet zeggen dat die koeien het niet naar de zin gemaakt wordt. Maar er zijn hier vooral bedrijven die weidegang toepassen. Ook zitten we niet te wachten op meer regels en de bureaucratie .we krijgen al regels genoeg.”

Reageren via facebook